Gravel lijnen geveegd

KNLTB teleurgesteld in tussenuitspraak rechter inzake boete AP

De KNLTB is teleurgesteld in de tussenuitspraak van de rechter. De rechter heeft meer uitleg nodig over de Europese wetgeving inzake privacy en gerechtvaardigd belang om te komen tot een oordeel over het boetebesluit van de AP. De KNLTB is van mening dat het stellen van prejudiciële vragen niet noodzakelijk is vanwege de recente uitspraak van de hoger beroepsrechter in de zaak VoetbalTV en de brief van de Europese Commissie over het gerechtvaardigd belang. Daarnaast is het kwalijk dat de zaak van de KNLTB, een maatschappelijke non-profit organisatie, wordt gebruikt om een nieuw standpunt te toetsen. Bovendien zal het proces onnodig langer duren door het stellen van prejudiciële vragen alvorens het tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam komt.  

De rechter heeft na de zitting op 21 maart jl. en het bestuderen van de stukken van beide partijen hen nog in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen om prejudiciële vragen over het ‘gerechtvaardigd belang’ te stellen aan het Europese Hof van Justitie. “We zijn van mening dat het niet nodig is vanwege de relevante informatie over het gerechtvaardigd belang in de uitspraken van Voetbal TV. Bovendien heeft de Europese Commissie in een brief van 2020 al een oordeel geveld dat de AP de uitleg van het gerechtvaardigd belang te streng interpreteert. Het proces duurde al lang en gaat nu naar verwachting weer anderhalf tot twee jaar in beslag nemen, dat is zeer teleurstellend”, reageert Robert Jan Schumacher, directeur dienstverlening van de KNLTB.  

De KNLTB constateert dat in de tussenuitspraak is uitgegaan van onjuiste feiten en dat de belangen van de KNLTB niet correct zijn weergegeven. Het belang van de KNLTB bij deze acties is om meerwaarde te creëren voor het lidmaatschap, nadrukkelijk niet om geld te verdienen. "We hebben ons altijd aan de regels gehouden en gehandeld conform de richtlijnen van het handboek Sport & Privacy, opgesteld in opdracht van NOC*NSF. Ook bij de twee acties die we in 2018 hebben uitgevoerd om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen van partners en zo de sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Schumacher.  

Oproep

Schumacher: “Voor ons is het duidelijk dat de AP tekort is geschoten in zijn voorlichtende rol. De Kamer heeft de AP nadrukkelijk opgedragen om in de eerste jaren voor te lichten alvorens te handhaven. De AP heeft deze stap overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan op een zeer omstreden wijze en op een omstreden onderwerp.” Als een van de grootste sportbonden in Nederland met een groot bereik blijft de KNLTB strijden om duidelijkheid te krijgen. “We doen een oproep aan de politiek om de AP te vragen met de sport in gesprek te gaan om te komen tot duidelijke richtlijnen en hun voorlichtingsrol in te vullen. Dat is cruciaal voor de sport”, aldus Schumacher. 

Lees ook dit artikel.