Sportgaatnietvanzelf KNLTB

Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging

Wij doen, namens 10 miljoen sporters in ons land, een oproep aan de politiek: Kom in beweging en zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland! In het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij het inrichten van de publieke ruimte en in het natuurbeleid. Sport gaat niet vanzelf.

Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Sport maakt ons fysiek en mentaal gezond en laat zorgkosten dalen. Het brengt ons samen en maakt ons trots op de prestaties van onze (top)sporters. Belangrijker dan ooit in een samenleving waar niet iedereen gelijke kansen heeft en verschillen steeds groter worden. En waar onze leefomgeving en gezondheid steeds meer onder druk staan.

De campagne 'Sport gaat niet vanzelf' is een initiatief vanĀ NOC*NSF (incl. de sportbonden), KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En komt tot stand met medewerking van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Meer info over over de campagne en kernpunten, check de website van NOC*NSF.