Sportclub Houten

Tennis en padel opnieuw fors gegroeid in 2023

De populariteit van tennis en padel blijft toenemen, ook in 2023. Het aantal mensen dat actief is in deze sporten is voor het 4e jaar gestegen en er zijn nu ruim 778.000 geregistreerde spelers bij KNLTB-verenigingen en op het boekingsplatform Meet&Play. Dit is een stijging van ruim 11% ten opzichte van 2022. Algemeen directeur Erik Poel maakte dit tijdens het KNLTB Jaarcongres in Ahoy Rotterdam afgelopen zaterdag in aanwezigheid van ruim 2500 gasten bekend. De groeistrategie met KNLTB als verbinder in een breder speelveld van spelers en aanbieders en de grote populariteit van padel in Nederland hebben bijgedragen aan deze groei.

Het aantal tennis- en padelspelers stijgt sinds 2020. Het aantal spelers dat lid is van een KNLTB-vereniging steeg met 2,3% naar in totaal 642.128. Daarnaast zijn 116.939 spelers geregistreerd via Meet & Play, het zoek en boekplatform voor banen en activiteiten, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In 2023 hadden meer dan 11.000 mensen een zomerlidmaatschap of proeflidmaatschap en speelden 7.237 mensen officiële wedstrijden na aanschaf van een toernooipas. In totaal zijn dit 778.000 mensen die tennis of padel hebben gespeeld in 2023. Vorig jaar waren dat er 699.000 (+11%), waarvan 627.892 bij een KNLTB-vereniging.

Erik Poel, algemeen directeur KNLTB is blij met deze ontwikkeling: “De initiatieven om tennis en padel laagdrempelig te maken werpen zijn vruchten af. Meer mensen gaan en blijven tennissen en padellen, omdat we tennis en padel ‘makkelijker’ maken. Bijvoorbeeld door nieuwe competitie- en toernooiformats, flexibele lidmaatschapsvormen, apps en ICT-toepassingen. Ons boekingsplatform Meet & Play is inmiddels uitgegroeid tot het grootste platform in Nederland, waar je makkelijk een baantje of activiteit kan boeken. Meer dan 500 aanbieders verdeeld over het hele land, van vereniging tot centra en 240.000 boekingen in 2023. We doen dit natuurlijk niet alleen. De samenwerking met verenigingen en nu ook met centra is cruciaal hierbij en het is geweldig om te zien hoe alle aanbieders zo actief zijn om nog meer mensen op de baan te krijgen en houden.”

De strategie van de KNLTB speelt in op de veranderende behoeften van sporters en de nieuwe aanbieders van tennis en padel. Verenigingen en zelfstandige centra moeten meebewegen om aantrekkelijk te blijven. Poel: “Verenigingen zullen zich steeds meer openstellen voor de individuele sporter, die af en toe een baantje of activiteit wil boeken. En tennis- en padelcentra zullen steeds meer competities en toernooien organiseren om spelers te trekken. De KNLTB helpt bij deze keuzes, ondersteunt en ontzorgt verenigingen en centra en stimuleert samenwerking. Als KNLTB vervullen we de rol van verbinder, als ‘matchmaker’. Dit is ook ons jubileummotto, ‘de KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker’. Samen werken we aan een gezonde toekomst van tennis en padel in Nederland. Ons doel is uiteindelijk om in 2026 1 miljoen spelers en aanbieders te verbinden, waarbij elke speler zelf kan kiezen hoe en waar hij/zij tennist of padelt. Flexibiliteit en keuzevrijheid staan daarbij voorop.”

Jeugd behouden

Vorig jaar bleef het aantal jeugdleden licht stijgen, maar dat aantal is het afgelopen jaar gedaald. Momenteel tennissen er ruim 90.000 kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar. Poel: “De instroom van de jongste jeugd is er zeker, maar veel jeugdspelers stoppen na een kort lidmaatschap van ongeveer 2 jaar. De grootste uitstroom is rond de 11-13 jarigen. We zetten volop in op behoud van deze groep, door van tennis meer dan alleen een lessport te maken. Je zit op tennis en niet op tennisles, zeg ik altijd. Met Tennis Alles-in-1 zetten we in op activiteiten het hele jaar door, van les tot wedstrijdjes en fun activiteiten. Het programma Tenniskids TOF is ook een goed middel, het laat kinderen nog beter op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, waardoor ze met meer plezier en motivatie op de baan staan. Bovendien geeft het ze (en hun ouders) inzicht in de tennisontwikkeling.”  Ook jeugdpadel wint aan populariteit, het afgelopen jaar hebben 7.000 spelers van 0-17 jaar een padelbaan afgehangen.

Ruimte

De groei van het aantal spelers gaat wel gepaard met de zorg om voldoende aanbod van banen, zowel buiten als binnen. Poel: “Daar zit wel de uitdaging. In Amsterdam zijn er wachtlijsten bij tennisverenigingen en is er behoefte aan meer padelbanen. In een aantal provincies is in korte tijd veel indoorcapaciteit ingeleverd en daardoor zijn de reisafstanden groter. Welke ontwikkelingen zien we, welke capaciteit is er en wat is er nodig? Dit zijn vraagstukken waar de KNLTB aan werkt. We brengen vraag en aanbod in kaart en gebruiken dit in gesprekken met regionale en lokale politiek. Want we kunnen dit niet alleen. Een toekomstbestendige sportinfrastructuur maken en doen we met elkaar gesteund door gedeelde en lokale ambities van verenigingen, centra en spelers en maatschappelijke ontwikkelingen.”