Sequence 01.00 00 06 08.Still002

KNLTB ontvangt ruim 1,6 miljoen van Nederlandse Loterij voor de tennis- en padelsport

De KNLTB ontvangt € 1.615.126 miljoen voor de tennis- en padelsport van de Nederlandse Loterij. De Nederlandse Loterij heeft bekendgemaakt in 2023 in totaal €196.059.312 af te dragen aan de Nederlandse sport. De Nederlandse sportwereld is blij met deze bijdrage, die zowel voor de topsport als voor de sport in de volle breedte wordt ingezet.

Van de jaarlijkse afdracht gaat 52 miljoen naar NOC*NSF en de sportbonden. Iedereen in de sport heeft daar wat aan. Hiermee worden contributies lager gehouden, kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport via innovaties mee met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering. Ook de gehandicaptensport en de topsport profiteren van deze bijdrage.

Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage van De Nederlandse Loterij kan de KNLTB de topsport en talentontwikkelingsprogramma's uitvoeren. De bijdrage wordt ook ingezet voor breedtesport. Algemeen directeur Erik Poel: “De KNLTB zet zich in om meer mensen meer te laten tennissen en padellen. Een belangrijke pijler hierin zijn de ruim 1600 verenigingen. We ondersteunen verenigingen om zowel bestuurlijk als sporttechnisch sterker te worden en we willen voor iedere leeftijdscategorie een passend tennisaanbod bieden. Mede dankzij de bijdrage van de Nederlandse Loterij kunnen we dit realiseren. Ik wil graag alle spelers van de Nederlandse Loterij via deze weg van harte bedanken. De Nederlandse sport is afhankelijk van deze bijdragen en we stimuleren uiteraard dat Nederlanders kansspelen via de Nederlandse Loterij spelen.”