KNLTB Jubileum NTC

Geslaagde jubileumdag op 5 juni

In Amstelveen is het 125-jarig bestaan van de KNLTB op het Nationaal Tennis Centrum gevierd in de aanwezigheid van ruim 250 gasten gevierd, waaronder een aantal tennisiconen en diverse relaties uit de oa. sportwereld, politiek, ereleden, oud-bestuurders en collega’s. Tijdens een feestelijk programma werden deze middag gesprekken gevoerd over de impact van sport op de maatschappij, over samenwerking en innovatieve tools om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Ook werd het nieuwe jubileumboek gepresenteerd en is een uniek postzegelvel van PostNL met Nederlandse tennisiconen gepresenteerd.

De jubileumdag stond in het teken van verbinding. Onder het motto: ‘De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker’ onderstreepte de bond haar rol in het samenbrengen van mensen die een passie voor tennis en padel delen. Nu en in de toekomst.

Roger Davids, voorzitter KNLTB: ‘125 jaar geleden zijn we letterlijk begonnen als matchmaker en dat doen we nog steeds, het organiseren van wedstrijden. Daarnaast zijn we als KNLTB een verbinder in een steeds breder speelveld. De impact van sport in de maatschappij is groot, sport verbindt, het maakt je sterk en gezond. Iedereen moet kunnen sporten waar en wanneer hij of zij wil. De KNLTB zet zich in om alle partijen bij elkaar te brengen en tennis en padel toegankelijk te houden. Van verenigingen met vrijwilligers, zelfstandige centra, landelijke sportorganisaties tot lokale en landelijke politieke organisaties. Door samen te werken versterken we elkaar en dragen we bij aan een sportend en gezond Nederland.’

Kracht van sport

Om het belang van sport in de maatschappij te onderstrepen kwamen onder leiding van host Jamie Trenité op deze feestelijke bijeenkomst diverse gastsprekers aan het woord. Koen Breedveld is lector Impact of Sport en benadrukte de rol van sport in de maatschappij, zowel op fysieke als op sociale vlak. Iedereen moet kunnen sporten, maar hoe toegankelijk is de sport? In een tafelgesprek gingen Tom van ’t Hek (aanstaande voorzitter van de Nederlandse Sportraad), Robert Jan Schumacher (directeur Dienstverlening KNLTB) en Pepijn van Gestel (voorzitter nieuwe tennisvereniging Tennis in West in Amsterdam) in op vraag en aanbod, de bereikbaarheid en betaalbaarheid van sport. Samenwerking tussen partijen is hierbij belangrijk. De KNLTB pakt de rol van verbinder en bewaakt de balans tussen verenigings- en commercieel aanbod. Tot slot liet algemeen directeur Erik Poel zien hoe innovatie en het gebruik van data en digitale tools zoals Meet&Play helpen om tennis en padel toegankelijk te maken.

Rijke geschiedenis

Het eerste exemplaar van het jubileumboek over de rijke Nederlandse tennisgeschiedenis met focus op de laatste 25 jaar, de komst van padel en een blik op de toekomst werd door Erik Poel uitgereikt aan Tom Okker en Kiki Bertens.

De tennispostzegels van PostNL zijn speciaal ontworpen ter ere van het 125-jarige bestaan van de KNLTB. De zegels markeren historische momenten in de lange Nederlandse tennisgeschiedenis van Kea Bouman tot Kiki Bertens.

V.l.n.r.: Jacco Eltingh, Paul Haarhuis, Betty Stöve, Kiki Bertens, Esther Vergeer, Tom Okker en Richard Krajicek.

Na het officiële programma genoten alle gasten van een feestelijke borrel. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er door de vele aanwezigen nagepraat en genetwerkt in een gezellige en ontspannen sfeer.