Afhandeling meldingen - tuchtrecht

Bij en rond de vele wedstrijden die er jaarlijks worden gespeeld, worden af en toe mogelijke tuchtrechtelijke strafbare feiten gemeld. De meeste tuchtzaken komen voort uit wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd of uit overtredingen van de gedragscodes en reglementen.

De tuchtzaken binnen de KNLTB worden behandeld door vier onafhankelijke organen:

 • Compliance Officer: De CO is belast met de detectie van misdragingen en is bewaker van de integriteit van de tennissport. Alle meldingen over (vermoedelijke) misdragingen moeten bij de CO binnenkomen. De CO doet een eerste beoordeling van de melding, eventueel in samenspraak met de Integriteitscommissie. De CO kan ervoor kiezen om de zaak over te dragen aan de Aanklager van de KNLTB.
 • Aanklager: De Aanklager beoordeelt of de melding binnen de kaders van de meldregeling valt en of een tuchtrechtzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtraad. De Aanklager kan ook een schikking treffen.
  De huidige Aanklagers van de KNLTB zijn Pascal Bovens, Henk de Graaff en Luuk Steenbergen.
 • Tuchtcommissie: De Tuchtcommissie is het deel van de Tuchtraad dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg in een specifieke zaak. De Tuchtcommissie beoordeelt de misdraging die op en/of om de tennisbaan heeft plaatsgevonden.
  De huidige Tuchtraad bestaat uit Hugo Bakker, Wesley Bruins, Margo Kok, Mark Murris en Frits Quadekker, Corinne van der Walle.
 • Commissie van Beroep: Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Raad van Beroep. De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie in een specifieke zaak. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet.
  De huidige Raad van Beroep bestaat uit Marjolijn van Deventer, Ingelise Driehuis, Jeroen Heijstek, Yvon van Houdt en Sijbrand Krans.

  Tijdens een zitting worden de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep ondersteund door een secretaris. Onze secretarissen zijn Marjolein Groothedde, Larissa Schut en Donald Volleberg.

  De Aanklagers, de commissieleden en de secretarissen zijn vrijwilligers. Zij hebben allen een achtergrond in de tennissport en zijn in het dagelijks leven werkzaam (geweest) in een juridische omgeving.

Bekijk de informatiebrochure voor een uitleg van het gehele proces bij je in een tuchtzaak betrokken bent.

Fair Play KNLTB 2016-2017

Sinds januari 2016 werkt de KNLTB volgens het nieuwe Fair Play systeem: alle doelgroepen binnen het tennis zijn hierover geïnformeerd en de vernieuwde tuchtgremia zijn van start gegaan.

In 2017 zijn er in totaal 56 meldingen behandeld in het kader van Fair Play. In 2016 waren dat er in totaal 72. De meldingen betroffen o.a. adviesvragen van verenigingen of spelers/tennisouders, of de meldingen gingen over onsportief gedrag, wangedrag en grensoverschrijdend gedrag. 

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van NOC*NSF maakt de KNLTB elk jaar een overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Bekijk hieronder het jaarverslag.

Reglement Fair Play

Het reglement Fair Play vind je hier.