Esther Vergeer Foundation

In 2016 is de KNLTB een samenwerking gestart met de Esther Vergeer Foundation (EVF). De foundation is opgericht in 2004 door Esther Vergeer en heeft tot doel om de positie van jongeren met een lichamelijke beperking (toekomstige volwassenen) in de samenleving te verbeteren.

Dit vindt plaats door middel van het inspireren, motiveren en activer en van jongeren met een lichamelijke beperking. Hierbij maken deze jongeren kennis met sport en de positieve effecten hiervan (sociale cohesie, revalidatie, acceptatie, gezondheid). Bovenal helpt sport bij het vergroten van zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfstandigheid. Jongeren kunnen daardoor beter inzien wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit heeft een positieve invloed op hun plaats in de maatschappij. Zij zullen zich beter voelen over zichzelf en daardoor beter een plek weten te creëren in de maatschappij.

Join the Club!

Met name in het project Join the Club, van de foundation, zal een intensieve samenwerking tussen de KNLTB en de Esther Vergeer Foundation tot stand komen. De Esther Vergeer Foundation brengt het lichamelijk gehandicapte kind en vereniging niet alleen bij elkaar, maar begeleidt het hele proces en ondersteunt hierbij zowel het kind (ouders) als de vereniging, om op die manier een zo soepel mogelijke integratie te realiseren. 

Join the Club zorgt er daadwerkelijk voor dat de kinderen op de juiste plek bij de vereniging terecht komen en men bij de vereniging er klaar voor is om lichamelijk gehandicapte kinderen op een plezierige, veilige manier een plaatsje bij de vereniging te geven. De Esther Vergeer Foundation neemt letterlijk alle drempels weg en biedt zowel de kinderen/ouders als ook de vereniging de helpende hand. De Esther Vergeer Foundation maakt gebruik van kennis en initatieven die er al zijn en verbindt vooral ook bestaande initatieven aan elkaar. Altijd met het doel zoveel mogelijk lichamelijk gehandicapte kinderen, zo dicht mogelijk in de buurt te laten sporten. De Esther Vergeer Foundation streeft niet naar een eenmalige kennismaking maar naar een meerjarige verbinding tussen kind en vereniging. Juist omdat de Esther Vergeer Foundation er van overtuigd is dat lid zijn van een sportvereniging een gehandicapt kind helpt om sterker en zelfstandiger deel uit te maken van de maatschappij en vooral ook het plezier in het leven vergroot!