Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Over Fonds Gehandicaptensport

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Wij hebben daarom de missie er voor te zorgen dat gehandicaptensport op een dag wel vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor ons gewonnen.

Fonds Gehandicaptensport
zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door middel van het geven van voorlichting, het werven van (financiële) middelen en het toekennen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk.

Subsidie voor bijvoorbeeld extra coaching en begeleiding, de opzet van innovatieve projecten, aanschaf van sport- en spelmateriaal en de realiseren van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties.

Als één team achter de sporters met een handicap

Invulling geven aan onze ambitie om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, dat kunnen wij uiteraard niet alleen. Zo helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners waaronder ook de KNLTB ons om hier invulling aan te geven. Samen staan wij als één team achter de sporters met een handicap. Omdat niemand buitenspel mag staan.

Het doel van de samenwerking met de KNLTB is om de tennissport voor mensen met een handicap toegankelijker te maken. Dat begint bij het informeren van tennisleraren en tennisverenigingen waarmee de KNLTB en Fonds Gehandicaptensport samen de mogelijkheid willen creëren dat de tennissport voor mensen met een handicap overal toegankelijk wordt.