TennisDirect

TennisDirect is de grootste online tennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa.

Bij TennisDirect heb je toegang tot het complete assortiment van jouw favoriete tennismerken. Dus niet 2 of 3 rackets van ieder merk, maar alle rackets. Hetzelfde geldt voor kleding en schoenen. Vind je het lastig om een keuze te maken, dan helpen ze je graag bij het vinden van het juiste materiaal. Bij rackets kun je het ook zelf ervaren, door vrijblijvend een racket te testen. Op alle andere vragen over de juiste gripmaat, bespanning of schoen, geeft TennisDirect een passend antwoord.

TennisDirect en KNLTB

De KNLTB heeft aan TennisDirect een partner bij wie niet alleen tennissers, maar ook verenigingen, coaches en trainers vrijwel alle denkbare tennisproducten kunnen aanschaffen. Daarnaast profiteren KNLTB-leden van de samenwerking door gerichte acties met ledenvoordeel. 

Door de samenwerking is de webshop van TennisDirect dé centrale plek waar de KNLTB specifieke materialen kan aanbieden. Een voorbeeld hiervan zijn materialen voor Tenniskids, het KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Voordelen voor jou als lid van de KNLTB

TennisDirect heeft het gehele jaar door speciale acties voor KNLTB-leden, onder meer rond grote tennisevenementen als de Davis Cup en de Fed Cup. 

Wil je meer weten over TennisDirect? Kijk dan op tennisdirect.nl