Station mikken in de korf

Doel

 • Ontwikkelen van precisie.
 • Ervaring opdoen met het spelen van wedstrijden.

Organisatie

 • De kinderen werken op enkele vierkante meters in het materiaalhok.
 • De kinderen werken in twee drietallen.
 • De kinderen werken gelijktijdig.

Arrangement

 • Een ruimte in het materiaalhok;
 • 2 ballen (1 per drietal);
 • 2 rackets (1 per drietal);
 • 2 korven/ballenbakken;
 • 2 pylonen.

Mikken in de korf

 • Eén kind staat met racket en bal achter een pylon die op drie meter van de korf staat.
 • Een ander kind staat achter de korf en nummer drie wacht even aan de kant.
 • Het kind met het racket probeert de bal met de forehand of backhand rechtstreeks in de korf te slaan.
 • Het kind achter de korf rolt de bal terug.
 • Na drie ballen wisselen van plaats.
 • Welk drietal heeft als eerste vijf punten?

Tips