Meestgestelde vragen over privacy en persoonsgegevens

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonsgegeven en wanneer verwerk je deze?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijke persoon dat direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bondsnummer.

Het begrip ‘verwerken’ is erg breed. Praktisch iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder meer zijn het verzamelen, opslaan, bewaren, wissen en aanpassen van persoonsgegevens.

Wie verwerken gegevens over mij?

Je bent lid van de tennisvereniging én je bent rechtstreeks lid van de KNLTB. Zowel de tennisvereniging als de KNLTB verwerken persoonsgegevens van jou. 

In deze meestgestelde vragen gaan we alleen in op hoe de KNLTB omgaat met jouw persoonsgegevens. Wil je weten welke gegevens jouw tennisvereniging verwerkt, dan kun je jouw vragen stellen aan de Ledenadministrateur en/of secretaris van de tennisvereniging.  

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Om persoonsgegevens te verwerken moet je een grondslag hebben. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan zes gronden genoemd. Op de volgende grondslagen baseert de KNLTB zich: 

  • Uitvoering overeenkomst: de KNLTB verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst die je hebt met de KNLTB. Dit stelt je bijvoorbeeld in staat om mee te doen aan competities en toernooien, of om je vrijwilligersfunctie uit te oefenen. 

  • Een gerechtvaardigd belang: Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing 

  • Toestemming: wanneer nodig vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jou een nieuwsbrief willen sturen, of om jouw websitebezoek op jouw wensen af te stemmen. 

  • Een wettelijke plicht. 

Welke gegevens verwerkt de KNLTB over mij en waarom?

De KNLTB verwerkt gegevens zoals je naam, adres, contactgegevens, leeftijd, spelerinformatie en jouw websitevoorkeuren. In ons Privacy Statement lees je meer. 

Wil je weten welke gegevens jouw tennisvereniging verwerkt, dan kun je jouw vragen stellen aan de Ledenadministrateur en/of secretaris van jouw tennisvereniging. 

Met welk doel verwerkt de KNLTB gegevens?

De KNLTB verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst die je hebt met de KNLTB. Dit stelt je bijvoorbeeld in staat om mee te doen aan competities en toernooien, of om je vrijwilligersfunctie uit te oefenenOok kan de KNLTB je persoonsgegevens verwerken om jou als lid een persoonlijke aanbieding te doen in samenwerking met onze partners. Dit wordt direct marketing genoemd. 

Alle doelen staan vermeld in het Privacy Statement van de KNLTB 

Worden persoonsgegevens aan externe partijen verstrekt?

Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die te maken hebben met de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Wij schakelen deze externe partijen alleen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Hierbij valt te denken aan een ICT-leverancier voor de ledenadministratie of de wedstrijdadministratie. 

Ook kan het zijn dat je persoonsgegevens gedeeld worden met externe partijen om jou een relevante aanbieding te doen. Dit wordt direct marketing genoemd. 

Waarom heb ik geen toestemming moeten geven voor de verstrekking van mijn gegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan zes verschillende grondslagen op basis waarvan organisaties persoonsgegevens kunnen verwerken. De KNLTB baseert het verwerken (en delen van) persoonsgegevens (voor het overgrote deel) op de grondslagen “uitvoering overeenkomst” (zodat je kan tennissen) en “gerechtvaardigd belang” (een belangenafweging). Hierover kan je meer lezen in ons Privacy Statement. Aangezien de KNLTB zich veelal niet baseert op de grondslag “toestemming” heb je dus ook geen toestemming hoeven geven voor de verwerking (en daarmee de verstrekking) van je persoonsgegevens. 

Ik wil mijn toestemming intrekken, Kan dat?

Dat hangt er vanaf. Je kan toestemming logischerwijs alleen intrekken als je toestemming hebt gegeven en de KNLTB persoonsgegevens verwerkt op de grondslag “toestemming”. Voor het grootste gedeelte van verwerking van persoonsgegevens heb je geen toestemming gegeven, omdat de KNLTB persoonsgegevens (voor het overgrote deel) verwerkt op basis van uitvoering overeenkomst en het gerechtvaardigd belang 

Bijvoorbeeld, voor de nieuwsbrieven waar je toestemming voor hebt gegeven kan je de toestemming  intrekken 

Wil je geen aanbiedingen van partners ontvangen dan kan je gebruik maken van je recht van bezwaar.

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners.  

Wat kan de KNLTB met persoonsgegevens doen richting haar partners, als het gaat om direct marketing en om welke persoonsgegevens gaat het?

Update februari 2020: In afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners.  

De KNLTB kan alleen NAW-gegevens delen met partners als het gaat om direct marketing. Dat zou kunnen betekenen dat je per post een aanbieding van een van onze partners ontvangt. Let op: e-mailadressen en telefoonnummers worden niet gedeeld. 

De KNLTB gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de juridische kaders. De KNLTB kan een samenwerking aangaan met een structurele of incidentele partner van de KNLTB, waarbij de NAW-gegevens van leden voor aanbiedingen of acties onder strikte voorwaarden gedeeld kunnen worden specifiek voor die aanbiedingen of acties 

Verderop in deze FAQ staat nader beschreven wat de partner mag doen met de NAW-gegevens en hoe je je kan afmelden. 

Waarom kunnen NAW-gegevens gedeeld worden met partners (direct marketing)?

De KNLTB werkt samen met partners om jou als KNLTB-lid een voordeel te bieden (bijvoorbeeld een voordelig abonnement op gebied van media (krant/televisie)). Daarnaast bieden deze partnerships mogelijkheden voor de tennissportdoordat inkomsten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld initiatieven als Tenniskids Blauw gratis aan te bieden (verenigingen hoeven geen afdracht te betalen voor de allerjongste jeugdspelers). Zowel jij als lid als de tennisvereniging kunnen daardoor voordeel hebben bij deze samenwerkingen. De inkomsten uit partnerships vloeien dus direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.  

Waarom mag de KNLTB gegevens delen met partners (direct marketing)?

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners.  

De grondslag voor het delen van NAW-gegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door een belangenafweging die is gemaakt door de KNLTB 

Als lid van de KNLTB word je vertegenwoordigd door de Ledenraad. De Ledenraad heeft ingestemd met het delen van NAW-gegevens in december 2017. De Ledenraad heeft daarin een afweging gemaakt tussen jouw privacy en het belang van de vereniging KNLTB. Jij als lid kan daardoor profiteren van aanbiedingen en er worden inkomsten gegenereerd die direct weer ten goede komen aan de tennissport.  

Het delen van NAW-gegevens geldt voor samenwerkingen met structurele en incidentele partners. De gegevens waar het om gaat zijn je naam, adres, postcode, woonplaats. Je e-mailadres en telefoonnummers worden niet gedeeld, tenzij je toestemming hebt gegeven.  

Wat doen partners van de KNLTB met NAW-gegevens (direct marketing)?

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners. 

Acties worden alleen maar uitgevoerd onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving. 

Per actie wordt een selectie van het KNLTB-ledenbestand éénmalig verstrekt aan de partnerPer actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig. De partner mag de NAW-gegevens alleen maar gebruiken voor de actie, mag deze niet aan derden verschaffen en dient de gegevens na uitvoering van de actie te verwijderen. De KNLTB heeft het recht om dat te controleren.

Wat wordt verstaan onder aanbiedingen of acties van partners (direct marketing)?

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners. 

Dit zijn acties waarbij aan de KNLTB-leden een duidelijk of exclusief voordeel wordt geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan korting op bepaalde producten. De inkomsten uit partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden. 

Zijn mijn NAW-gegevens bij voorbaat al gedeeld met partners van de KNLTB (direct marketing)?

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens van leden met partners. 

Nee, er worden pas (een selectie van) NAW-gegevens gedeeld als er sprake is van een concrete actie Dus als wij een samenwerking aangaan met een partner die jou een leuke aanbieding kan doenPer actie worden de gegevens gedeeld waardoor eerdere afmeldingen verwerkt zijn. De KNLTB stelt je NAW-gegevens slechts aan partners ter beschikking onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving. 

Verstrekt de KNLTB mijn e-mailadres of andere gegevens zoals een telefoonnummer aan partners (direct marketing)?

Nee, de KNLTB verstrekt jouw e-mailadres niet aan partners, tenzij jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Ook deelt de KNLTB geen telefoonnummer met partners, tenzij jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Mag de KNLTB mijn telefoonnummer delen met partners (direct marketing)?

Nee, dat mag de KNLTB niet, tenzij je zelf toestemming hebt gegeven voor het delen van je telefoonnummer(s) met partners. Je moet dus een opt-in hebben gegeven. Heb je geen toestemming gegeven dan wordt jouw telefoonnummer niet gedeeld met partners. 

Ik heb bezwaar tegen het gebruik van mijn NAW-gegevens voor aanbiedingen of acties door partners van de KNLTB (direct marketing). Hoe kan ik dit bezwaar indienen?

Als je per post geen interessante aanbiedingen van partners van de KNLTB wil ontvangen, dan kan je gebruik maken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven via het online formulier. De KNLTB verwerkt zo spoedig mogelijk je afmelding. Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens? Bekijk dan ons Privacy Statement 

Mag de KNLTB mij een e-mail sturen over eigen producten of diensten (de KNLTB nieuwsbrief)?

Ja, een organisatie mag bestaande klanten, of in ons geval leden, informeren over de eigen producten of diensten. Als wij als KNLTB interessante aanbiedingen of acties hebben door onze samenwerkingen met partners, dan is er ook sprake van een eigen product of dienst en mogen wij dit meenemen in de e-mail. Je kan dus een KNLTB nieuwsbrief ontvangen, met daarin informatie over de start van de competitie, leuke tennistips en evenementen, maar ook een korting bij één van onze partners. Onder elke mailing staat een afmeldmogelijkheid. Er is dan geen sprake van een zuiver commerciële e-mail.

Wanneer is sprake van een zuiver commerciële e-mail (KNLTB partnermailing)?

We spreken van een commerciële e-mail als er sprake is van het aanprijzen van producten of diensten die geen directe relatie hebben met de KNLTB. Bijvoorbeeld een korting die geldt voor alle bezoekers van een website. Wanneer de mailing een korting bevat voor specifiek KNLTB-leden dan is dit een gewone e-mail en geen commerciële e-mail. Zie hiervoor ook de volgende vraag.

Mag de KNLTB mij een zuiver commerciële e-mail (KNLTB partnermailing) sturen?

Nee, dat mag de KNLTB in principe niet, tenzij je zelf toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de partnermailingJe moet dus een opt-in hebben gegeven aan degene die de e-mail verstuurt. Heb je geen opt-in aan de KNLTB gegeven, dan ontvang je de partnermailing van de KNLTB niet. Vind je het wel leuk om aanbiedingen of acties van de partners van de KNLTB per e-mail te ontvangen klik dan hier. Onder elke e-mail met acties of aanbiedingen staat een afmeldmogelijkheid (opt-out). Je e-mailadres wordt niet verstrekt aan partners. 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien of voorkeuren aanpassen?

Op jouw voorkeurenpagina kan je je voorkeuren aanpassen. De link naar je voorkeurenpagina vind je in de e-mails die je van de KNLTB ontvangt. Ontvang je geen e-mails van de KNLTB (bijvoorbeeld omdat je je daarvoor hebt uitgeschreven) dan kan je contact opnemen met de Ledenservice. 

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

Wanneer je gebruik wil maken van je rechten als betrokkene dan kan je contact opnemen met de Ledenservice van de KNLTB. Wij zullen je verzoek dan in behandeling nemen.