Meestgestelde vragen over privacy en persoonsgegevens

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonsgegeven en wanneer verwerk je deze?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijke persoon dat direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bondsnummer. Het begrip ‘verwerken’ is erg breed. Praktisch iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder meer zijn het verzamelen, opslaan, bewaren, wissen en aanpassen van persoonsgegevens.

Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken?

Persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen verwerkt worden als er een duidelijk omschreven en rechtmatig doel is. Die rechtvaardiging bestaat meestal uit de volgende grondslagen:

  • Een gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
  • Contractuitvoering
  • Een wettelijke plicht
Wie verwerken gegevens over mij?

Je bent lid van de tennisvereniging én rechtstreeks van de KNLTB. Zowel de tennisvereniging als de KNLTB verwerken persoonsgegevens over jou.

Welke gegevens verwerken de KNLTB en mijn tennisvereniging van mij en waarom?

De KNLTB en je vereniging verwerken persoonsgegevens op basis van diverse grondslagen, zoals contractuitvoering (lidmaatschap) en gerechtvaardigd belang. In deze FAQ gaan we verder alleen in op hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens. Voor informatie welke gegevens jouw tennisvereniging verwerkt verwijzen wij je graag naar jouw tennisvereniging.

In het privacy statement van de KNLTB staat omschreven welke gegevens over jou door de KNLTB worden verwerkt, het doel van de verwerking, beveiliging en bescherming daarvan, maar ook eventuele verstrekking aan derden en jouw rechten. 

Wat kan de KNLTB met persoonsgegevens doen in commerciële zin richting partners en om welke persoonsgegevens gaat het?

De KNLTB gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens in commerciële zin en houdt zich aan de juridische kaders. De KNLTB kan een samenwerking aangaan met een structurele of incidentele partner van de KNLTB, waarbij de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties onder strikte voorwaarden gedeeld kunnen worden specifiek voor die aanbiedingen of acties. Let op: e-mailadressen worden niet gedeeld.

Verderop in deze FAQ staat nader beschreven wat de partner mag doen met de persoonsgegevens en hoe je je kan afmelden.

Waarom deelt de KNLTB persoonsgegevens met partners?

De KNLTB gaat samenwerkingen aan met partners om jou als lid een voordeel te bieden (bijvoorbeeld een lid kan gebruik maken van een voordelig abonnement op gebied van media (krant/televisie)). Daarnaast bieden deze partnerships mogelijkheden voor de tennissport in Nederland doordat inkomsten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld initiatieven als Tenniskids Blauw gratis aan te bieden (verenigingen hoeven geen afdracht te betalen aan de KNLTB voor de allerjongsten). Zowel jij als lid als de tennisvereniging kunnen daardoor voordeel hebben bij deze samenwerkingen. De inkomsten uit partnerships vloeien dus direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Waarom mag de KNLTB gegevens delen met partners?

De grondslag voor het delen van gegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door de beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen in 2007 voor NAW-gegevens en wat is uitgebreid met telefoonnummers in december 2017. De Ledenraad vertegenwoordigt alle verenigingen en jou als individueel lid. Je bent dus zowel lid van je vereniging als van de KNLTB.

Het delen van persoonsgegevens geldt voor samenwerkingen met structurele en incidentele partners. De persoonsgegevens waar het om gaat zijn je naam, adres, postcode, woonplaats en/of telefoonnummer en dus niet e-mail.

Had ik dan geen toestemming moeten geven voor verstrekking van NAW gegevens en telefoonnummer?

Nee, persoonlijke toestemming is niet een vereiste. De KNLTB baseert zich op één van de andere grondslagen uit de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De grondslag voor het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dat is ontstaan door de beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen in 2007 (post) en in december 2017 (telefonie). Er bestond dus al een instemming van de Ledenraad om leden per post te benaderen, de KNLTB is in die periode ook al heel zorgvuldig omgegaan met postacties richting leden. Dit mandaat is echter afgelopen december 2017 uitgebreid om leden ook telefonisch te kunnen benaderen. De belangen van de leden en de tennissport zijn door de Ledenraad en het Bondsbestuur zorgvuldig afgewogen. Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer. Uiteraard informeert de KNLTB de leden uitvoerig direct, en via de verenigingen hierover zodat leden op de hoogte zijn van dit beleid en de mogelijkheid hebben zich af te melden.

Wat doen partners van de KNLTB met persoonsgegevens?

Acties worden alleen maar uitgevoerd onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving.

Per actie worden de gegevens eenmalig verstrekt aan de partner. Per actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig. De partner mag de persoonsgegevens alleen maar gebruiken voor de actie, mag deze niet aan derden verschaffen en dient de persoonsgegevens na uitvoering van de actie te verwijderen. De KNLTB heeft het recht om dat te controleren.

Zijn mijn gegevens bij voorbaat al gedeeld met partners van de KNLTB?

Nee, er zullen pas gegevens gedeeld worden als er sprake is van een concrete actie, dus als wij een samenwerking aangaan met een partner die jou een leuke aanbieding kan doen. Per actie worden de gegevens gedeeld waardoor eerdere afmeldingen verwerkt zijn.

De KNLTB stelt je persoonsgegevens slechts aan partners ter beschikking onder door de KNLTB opgestelde strikte voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen bepaald in de Privacywet- en regelgeving.

Mag de KNLTB mijn e-mailadres verstrekken aan partners?

Nee, de KNLTB mag jouw e-mailadres niet verstrekken aan partners en zal dat dus niet doen.

Wanneer is sprake van een commerciële e-mail met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Hiervan is sprake als het gaat om het aanprijzen van producten of diensten die geen directe relatie hebben met de KNLTB. Bijvoorbeeld een korting die geldt voor alle bezoekers van een website. Wanneer sprake is van een korting specifiek voor alleen leden van de KNLTB is sprake van producten of diensten van de KNLTB en is geen sprake van een commerciële e-mail. Zie daarvoor de vraag over de NLTennis nieuwsbrief.  

Mag de KNLTB mij een commerciële e-mail sturen met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Nee, dat mag de KNLTB in principe niet,tenzij je toestemming daarvoor hebt gegeven voor het ontvangen van de partnermailing. Je moet dus een opt-in hebben gegeven aan degene die de e-mail verstuurt. Heb je geen opt-in aan de KNLTB gegeven, dan ontvang je de partnermailing van de KNLTB niet.

Vind je het wel leuk om aanbiedingen of acties van de partners van de KNLTB per e-mail te ontvangen klik dan hier. Onder elke e-mail met acties of aanbiedingen staat een afmeldmogelijkheid (opt-out). Je e-mailadres wordt niet verstrekt aan partners.

Mag de KNLTB mij een e-mail sturen over eigen producten of diensten (de NLTennis nieuwsbrief)?

Ja, een organisatie mag bestaande klanten, of in ons geval leden, informeren over eigen producten of diensten. Als wij als KNLTB mooie aanbiedingen of acties hebben door onze samenwerkingen met partners, dan is ook sprake van een eigen product of dienst en mogen wij dit ook meenemen in de e-mail. Het kan dus zijn dat je de NLTennis nieuwsbrief ontvangt, waarin bv. informatie staat over de start van de competitie, leuke tennistips van onze toppers en Tenniskidsevenementen maar ook een korting als KNLTB lid bij één van onze partners. Onder elke mailing staat een afmeldmogelijkheid.

Wat wordt verstaan onder aanbiedingen of acties van partners?

Dit zijn acties waarbij de KNLTB leden een duidelijk of exclusief voordeel wordt geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan korting op bepaalde producten. De inkomsten uit partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Ik heb bezwaar tegen het gebruik van (persoons)gegevens over mij voor aanbiedingen of acties door partners van de KNLTB. Hoe kan ik dit bezwaar indienen?

Als je niet wenst te worden benaderd per post of telefoon met interessante aanbiedingen van partners van de KNLTB, dan respecteren wij dat uiteraard. Je kan dan gebruik maken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven via het online formulier. De KNLTB zal zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken. Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens? Bekijk dan ons Privacy Statement