Naar een veiliger sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. De KNLTB en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. 

Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het programma richt zich op sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders, scheidsrechters en officials. Er zijn veel verschillende activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk betrokkenen in de sport te bereiken. 

Ook voor tennis

Waarschijnlijk denk je bij ‘veiliger sportklimaat’ al snel aan rellen bij voetbal en niet direct aan zaken die met tennis te maken hebben. Maar binnen het programma zijn wel degelijk veel aanknopingspunten te vinden waar ook de tennisverenigingen veel aan kunnen hebben.

Zo is er de campagne “Jeugdtennis wint bij sportieve ouders” waarmee ouders bewust worden gemaakt van negatief gedrag langs de tennisbaan. Ook zijn er diverse hulpmiddelen voor verenigingsbestuurders beschikbaar om hun vereniging van een veilig sportklimaat voorzien. VSK en scheidsrechters

Ook scheidsrechters moeten veilig kunnen werken.

Tools voor bestuurders

Ga naar Centrecourt.nl.