Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Breedtetennis, bestuurslid Wedstrijdtennis, bestuurslid Toptennis en bestuurslid Algemene Zaken. De functie vice-voorzitter kan worden toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter). Momenteel bestaat het Bondsbestuur uit zes personen. En neemt de vice-voorzitter de taken van de voorzitter tijdelijk waar. 

Momenteel hebben de volgende personen zitting in het Bondsbestuur:

Voorzitter (vacant)
Aandachtsgebied*: Personeel & Organisatie, Informatisering, Beleidscyclus, Juridische zaken, Alg. en Int. vertegenwoordiging, NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

  Vice-voorzitter en bestuurslid Toptennis: Eric Wilborts
  Districtsaccount: Centraal-Brabant en West-Brabant
  Aandachtsgebied: Talentherkenning - en ontwikkelingBondsjeugdopleiding,
  Jong Oranje, Davis Cup, Fed Cup, Topveteranentennis, Toprolstoeltennis,
  Leraren-,trainers-,coachesopleidingen, Internationale toernooien en-kalender,
  Doping, Medische Zaken (Top/Jeugdtennis), Organisatiecultuur.
  

   Penningmeester: Wolfgang Born
   Districtsaccount: Limburg en Oost-Brabant
   Aandachtsgebied: Financiën Governance/Compliance, Integriteit/Handhaving.

 Secretaris (vacant)**

Districtsaccount: Leiden, Den Haag en IJmond
Aandachtsgebied: Bestuurlijke districtsaangelegen­heden, Ceremoniële,
Protocollaire, Representatieve zaken, Beheer Nederlands Tennis Erfgoed.

   Bestuurslid Verenigingstennis: Dorien Everaars
   Districtsaccount: Friesland en Groningen/Drenthe
   Aandachtsgebied: Verenigingsadvisering, Ledenwerving- en behoud,
   Verenigings­vrijwilligers,  Accommo­datieadvisering,
   Relatie­beheer Medische Zaken (Breedtetennis), Gehan­dicaptentennis
   (Breedte), Tennisparticipatie/-innovatie, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid

 

   Bestuurslid Algemene Zaken: Marcel Boots
   Districtsaccount: Rotterdam en Zeeland
   Aandachtsgebied: Marketing, Communicatie Commerciële zaken/ sponsoring,
   Grote evenemente
n.   Bestuurslid Wedstrijdtennis: Steven Bannink
   Districtsaccount: Utrecht, IJmond en Noord-Holland Noord
   Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage,
   Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd).

 * tijdelijk overgenomen door overige leden Bondsbestuur
** tijdelijk overgenomen door Dorien Everaars