Bondsbestuur

Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Verenigingstennis, bestuurslid Wedstrijdtennis, bestuurslid Toptennis en bestuurslid Algemene Zaken. De functie vice-voorzitter kan worden toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter). 

V.l.n.r. Peter Hendriks, Eric Wilborts, Marchien van Doorn, Roger Davids, Wolfgang Born, Mariette Verbruggen, Steven Bannink

Het Bondsbestuur bestaat uit de volgende personen::

Voorzitter: Roger Davids
Aandachtsgebied: Personeel & Organisatie, Strategie, Juridische zaken, Alg. en Int. vertegenwoordiging, NOC*NSF, Landelijke Overheid, Public Affairs.

Bestuurslid Toptennis: Eric Wilborts
Aandachtsgebied: Talentherkenning - en ontwikkelingBondsjeugdopleiding, 
Jong Oranje, Davis Cup, Fed Cup, Topveteranentennis, Toprolstoeltennis, 
Leraren-,trainers-,coachesopleidingen, Internationale toernooien en-kalender, 
Doping, Medische Zaken (Top/Jeugdtennis), Organisatiecultuur.
  
Penningmeester: Wolfgang Born
Aandachtsgebied: Financiën Governance/Compliance, Integriteit/Handhaving.

Secretaris: Peter Hendriks
Aandachtsgebied: Bestuurlijke aangelegen­heden, Ceremoniële,
protocollaire, representatieve zaken, Beheer Nederlands Tennis Erfgoed.

Bestuurslid Verenigingstennis: Marchien van Doorn
Aandachtsgebied: Verenigingsadvisering, Ledenwerving- en behoud, 
Verenigings­vrijwilligers,  Accommo­datieadvisering, 
Padel
Relatie­beheer Medische Zaken (Breedtetennis), Gehan­dicaptentennis 
(Breedte), Tennisparticipatie/-innovatie, Maatschap­pelijke verantwoordelijkheid

Bestuurslid Algemene Zaken: Mariette Verbruggen
Aandachtsgebied: Marketing, Communicatie Commerciële zaken/ sponsoring, 
Grote evenementen.

Bestuurslid Wedstrijdtennis: Steven Bannink
Aandachtsgebied: Competitie, Toernooien, Speelsterktesysteem, Arbitrage, 
Spelregels en wedstrijdtennisreglementen, Eredivisie (gemengd).