Stagemogelijkheden

De KNLTB vindt het belangrijk een om bijdrage te leveren aan de opleiding van jonge professionals. Zo hebben wij het immers ook geleerd. We verwachten dat je bij ons jezelf ontwikkelt door het meewerken in de dagelijkse activiteiten en het uitvoeren van een specifieke (beleidsmatige) opdracht.

Het merendeel van de stages bij de KNLTB zijn stages als onderdeel van een hbo-bachelor opleiding.

Stageperiode en -vergoeding

Om voor een stageplek in aanmerking te komen moet je minimaal drie maanden voor vier dagen per week beschikbaar zijn. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding. Je krijgt een stagecontract, een goede werkplek en voldoende begeleiding.

Afdelingen

De KNLTB heeft diverse stagemogelijkheden op het bondsbureau op het NTC in Amstelveen. Indien er stageplekken zijn, staan de vacatures daarvoor op deze pagina vermeld.