Ledenpas

Veelgestelde vragen over de ledenpas

Kan iemand lid worden bij de KNLTB zonder lid te zijn bij een vereniging?

Als je lid wil worden van een tennisvereniging, dan moet je dit lidmaatschap rechtstreeks afsluiten bij de vereniging zelf. Het is dus niet mogelijk om direct lid te worden van de KNLTB.

Geen KNLTB-pas ontvangen?

Als de aanmelding van het lid én de aanlevering van de pasfoto goed is verlopen, kunt u de KNLTB-pas binnen 1 tot uiterlijk 2 weken verwachten. Als het langer duurt, is er meestal iets niet goed gegaan bij de aanlevering. Neem dan contact op met de ledenadministrateur van je vereniging.

Wanneer wordt een pas opgestuurd?

Dit is afhankelijk van wanneer een pas wordt aangevraagd door de ledenadministratie. Elke maandagmorgen wordt er een passenrun naar de drukker gestuurd, die een week later wordt uitgeleverd aan de ledenadministrateur. Voorwaarde is wel dat er een foto aanwezig is bij de KNLTB.

Let op: als er al een KNLTB-pas met foto in het lopende seizoen is uitgeleverd en wordt een nieuwe foto ingestuurd dan volgt er niet automatisch een pas. De foto staat uiteraard wel op de pas in het nieuwe seizoen.

Waar kunnen leden een duplicaatpas aanvragen?

In geval van verlies, diefstal of een defecte pas moet het lid contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging waarbij men lid is. Deze kan vervolgens een nieuwe pas aanvragen via MijnKNLTB. 

Hoe krijg ik een nieuwe pasfoto op mijn KNLTB Ledenpas?

Als je een nieuwe pasfoto op je KNLTB ledenpas wilt, neem dan s.v.p. contact op met de ledenadministratie van je vereniging.