Meestgestelde vragen uitstel Voorjaarscompetitie i.v.m. coronavirus

Meestgestelde vragen over Competitie

Waarom nu al dit besluit en niet nog even afwachten?

We willen graag duidelijkheid verschaffen voor onze verenigingen en spelers. Er is gekozen voor een flinke periode van uitstel zodat spelers en verenigingen nog voldoende tijd hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de Voorjaarscompetitie. Indien de komende weken blijkt dat dit scenario niet haalbaar is, zullen we opnieuw de opties gaan bekijken. 

Waarom wordt de Voorjaarscompetitie niet helemaal geannuleerd?

Meer dan 200.000 competitiespelers verdeeld over ruim 32.000 teams beschouwen de Voorjaarscompetitie als hét hoogtepunt van het tennisseizoen. Daarom willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de competitie doorgaat. Daarnaast is de competitie voor verenigingen een belangrijke bron van inkomsten.

Wat zijn de nieuwe speeldata?

De aanvang van de KNLTB Voorjaarscompetitie is uitgesteld naar mei. Dit betekent dat de Voorjaarscompetitie zal starten met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Er wordt zeven weken achter elkaar gespeeld met daarna één ingeplande inhaaldag.

Wanneer beslist de KNLTB of deze nieuwe startdatum en planning doorgaat?
Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.
Wanneer worden de exacte speeldata bekend?

Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven om wedstrijden te hervatten, zullen wij de specifieke speeldata zo snel mogelijk publiceren en iedereen hierover informeren.

Wanneer wordt het wedstrijdprogramma aangepast op MijnKNLTB?

Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven om wedstrijden te hervatten, zullen wij de speeldata zo snel mogelijk aanpassen op MijnKNLTB en iedereen hierover informeren.

Wat gebeurt er met de wedstrijden die in het huidige wedstrijdprogramma vanaf 9 mei gepland staan?

Deze wedstrijden blijven gewoon staan volgens de huidige planning. Feitelijk begint de competitie dus met speeldag 5 van het huidige wedstrijdprogramma en worden speeldag 1 t/m 4 er achteraan gepland. Dit heeft als voordeel dat de baanschema’s en uitnodigingen gehandhaafd kunnen blijven voor deze speeldagen.

Welke acties kan ik op dit moment ondernemen?
Als Verenigingscompetitieleider of functionaris Tenniskids hoef je op dit moment nog geen acties te ondernemen op MijnKNLTB. We adviseren je wel om jouw spelers te informeren over de wijzigingen. Daarnaast informeren wij ook alle leden over het uitstellen van de start van de competitie. Zodra de nieuwe startdatum definitief is ontvang je meer informatie.
Wat als we geen volledig team op de been kunnen krijgen op een nieuwe speeldatum?

We begrijpen dat spelers geen rekening hebben gehouden in hun agenda met nieuwe speeldagen en dat er een beroep wordt gedaan op eenieders flexibiliteit. We zullen daarom coulant omgaan met incidentele terugtrekkingen of het niet (voltallig) op komen dagen tijdens een speeldag in juni.

Wat zijn de regels omtrent promotie en degradatie als de competitie niet volledig kan worden (uit)gespeeld?

Wanneer blijkt dat een competitie niet kan worden (uit)gespeeld gaan we in een later stadium bekijken wat de gevolgen zijn voor de teamrechten. 

Hoe wordt omgegaan met de inschrijfbijdrage per team in de Voorjaarscompetitie?

Op dit moment gaan we ervan uit dat de voorjaarscompetitie in het weekend van 9 en 10 mei aanvangt en de competitie voor de start van de zomervakantie wordt afgespeeld. Dit betekent dat de verplichting om voor ieder ingeschreven team de inschrijfbijdrage te voldoen vooralsnog blijft gelden.

We hebben al andere activiteiten gepland staan op de nieuwe speeldata, wat nu?

Competitie gaat altijd voor op (interne) toernooien. Dat betekent dus ook op open toernooien en clubkampioenschappen. Voor overige vragen over toernooien verwijzen we je graag naar de meest gestelde vragen over toernooien. 

Wat zijn de gevolgen voor regionale competities?
De komende weken zullen we in kaart gaan brengen wat de gevolgen zijn voor regionale competities zoals KNLTB Zomer Gemengd Zeeland, de Friesland Cup, Recreatieve Senioren Competitie Den Haag en het 50+ Circuit Limburg. Op dit moment kunnen we hier daarom nog niets over zeggen.

Meestgestelde vragen over Toernooien

Welke toernooien zijn tot nu toe geannuleerd?

Voorlopig zijn alle toernooien tot en met 6 april (week 14) afgelast. We volgen hierin de richtlijnen en de adviezen van het RIVM en NOC*NSF.

Ik zou een toernooi organiseren in week 11 t/m 13, maar deze is geannuleerd. Kan ik mijn toernooi verplaatsen naar de zomerperiode?

Het verplaatsen van een open toernooi is lastig, doordat er al veel toernooien gepland staan in de zomerperiode. We wachten eerst de huidige ontwikkelingen af, voordat we gaan kijken naar het eventueel verplaatsen van open toernooien. Anders is het eventueel een optie om een ander format aan te bieden. Zie hiervoor de vraag: ‘Wat voor format kan ik aanbieden voor mijn toernooi? 

Als de Voorjaarscompetitie start op 9 mei heeft dit consequenties voor de toernooien in week 21 t/m 25. Wat zijn deze consequenties en wat moet ik doen?

Als de competitie op 9 mei van start gaat dan heeft dit consequenties op de baancapaciteit van verenigingen die een toernooi organiseren in week 21 t/m week 25. Bepaal als vereniging of het mogelijk is om in die week ook een toernooi aan te bieden, eventueel met een verkort format.

Ik organiseer in week 21 t/m week 25 een Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) of een Junioren Tour toernooi. Wat zijn de consequenties voor mijn toernooi als de Voorjaarscompetitie start op 9 mei?

Indien de Voorjaarscompetitie start op 9 mei dan heeft dit uiteraard ook consequenties voor de NRT en de Junioren Tour Toernooien in week 21 t/m week 25. In april zullen we hier meer duidelijkheid over geven. 

Wat gebeurt er met de afdracht van mijn toernooi als het geannuleerd wordt?

Op dit moment kunnen we hier nog geen uitsluitsel over geven. Zodra de toernooikalender weer wordt opgestart zullen we bepalen hoe we met de toernooiafdracht omgaan. 

Wat voor format kan ik aanbieden voor mijn toernooi?
  • Het is mogelijk om één of meerdere dagtoernooien te organiseren in de zomerperiode. 

  • Daarnaast kun je het open toernooi combineren met een andere vereniging die een speelweek heeft in de zomer. Je organiseert samen één toernooi op twee parken. De capaciteit is groter, waardoor er ook meer spelers toegelaten kunnen worden. Ook kan er hierdoor in poules gespeeld worden in plaats van een afvalschema. 

  • Indien de baancapaciteit het toelaat, is het ook mogelijk om een verkort format te organiseren in jouw oorspronkelijke toernooiweek. Om dit praktisch mogelijk te maken kun je denken aan: 
    Verkort spelen / ATP Next Gen principe / Spelen op tijd. Op deze manier kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. 
    - Verlagen van het maximaal aantal deelnemers. 
    - Het spelen in meerdere poules, waarbij de winnaars niet meer doorspelen in een afvalschema. De winnaar van de poule wint het toernooi. De indeling vindt dan plaats op basis van actuele rating. 

Ik wil graag in plaats van mijn weektoernooi een (aantal) dagtoernooi(en) organiseren. Hoe kan ik dit aanmelden?

Dagtoernooien kunnen het hele jaar gratis aangevraagd worden via MijnKNLTB.

Ik organiseer een (Junioren Tour) toernooi in week 18 (meivakantie), gaat deze door?

Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen of toernooien in deze toernooiweek doorgaan of niet. We volgen hierin de richtlijnen en de adviezen van het RIVM en NOC*NSF. De start van de voorjaarscompetitie is voorlopig uitgesteld naar begin mei. In dit scenario kunnen de toernooien van week 18 worden georganiseerd, mits de maatregelen omtrent het coronavirus zijn opgeheven.