Verkort Spelen

Kortere wedstrijden spelen maakt de competitie aantrekkelijker en beter planbaar, zodat een competitiedag ook goed past in je agenda.

Uit onderzoek blijkt dit de behoefte van vele tennissers. Tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 konden clubs daarom al kiezen voor Compact Spelen, wat inhield dat een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een derde set kwam en bij 40-40 volgde direct een winnend punt. Dat werkte, maar vonden veel spelers een wel heel rigoureuze verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor uniformiteit in de vorm van Verkort Spelen in alle dubbelpartijen. 

Wat is Verkort Spelen? 

Met ingang van 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities.Dit betekent dat dit ook tijdens de Najaarscompetitie 2018 verplicht is. De beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) wordt gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13.

Voor de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie geldt compact spelen: het spelen van een beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil).

Infographic competitie

Meest gestelde vragen over Verkort Spelen

Waarom verkort spelen?

Door verkort te spelen worden de wedstrijden korter en beter planbaar. Hierdoor voldoet de competitie meer aan de wensen en behoeften van deze tijd, waardoor we meer competitiespelers kunnen behouden, niet-competitiespelers enthousiast kunnen maken om ook competitie te gaan spelen en we meer ruimte bieden voor recreanten. 

Hoe werkt verkort spelen?

In plaats van een volledige derde set, wordt er bij een gelijke setstand (1-1) een wedstrijdtiebreak gespeeld. In een wedstrijdtiebreak speel je tot en met 10 punten, met 2 punten verschil. 

Voor wie geldt verkort spelen?

Vanaf 2018 geldt verkort spelen voor alle gemengd- en dubbelpartijen in alle junioren en senioren competities. Voor de aanvullende competitievormen, de 8&9- en de Zomeravondcompetitie, geldt compact spelen. Naast een wedstrijdtiebreak als derde set, wordt hier bij 40-40 een beslissend punt gespeeld

Waarom geldt verkort spelen niet voor de singles?

Hiermee volgen we de internationale standaard, waarin ook in de dubbelwedstrijden (ook op het hoogste niveau) een wedstrijdtiebreak als derde set wordt gespeeld. Daarnaast komt uit onderzoek dat bij de Verenigingscompetitieleiders en spelers een grotere voorkeur ligt bij verkort spelen in de dubbelwedstrijden.

Waarom geldt verkort spelen ook voor de hoogste competitieklassen?

Er is gekozen voor uniformiteit door verkort spelen in alle gemengd- en dubbelpartijen in te voeren. In de Eredivisie Gemengd en in de gemengd senioren competities worden de dubbelpartijen ook al jaren verkort gespeeld (een wedstrijdtiebreak in plaats van een derde set). Door verkort spelen in te voeren voor alle competities, creëren we uniformiteit en is het voor iedereen duidelijk.

Hoe is het onderzoek naar compact en verkort spelen opgebouwd?

In 2016 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan onder zowel competitie- als niet competitiespelers naar de redenen voor het wel / niet spelen van competitie en hoe de competitie aantrekkelijker gemaakt kan worden. Bekijk hier de resultaten uit het Mulier onderzoek.

Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft nog verder onderzocht hoe de competitie beter aan kan sluiten op de behoefte van spelers. Hier is o.a. de nieuwe 8&9- competitie en het landelijk aanbieden van de Zomeravondcompetitie uit voort gekomen.

Na de Voorjaarscompetitie zijn er een tweetal onderzoeken (met Verenigingscompetitieleiders (VCL’s) en spelers) uitgezet om het ingevoerde compact spelen te evalueren. In september is ook het ledenpanel over dit onderwerp ondervraagd. Bekijk hier de resultaten uit de evaluaties.

Is verkort spelen nieuw?

Nee. In alle avondcompetities wordt al verkort gespeeld (wedstrijdtiebreak in plaats van een derde set). In regio Zuidwest wordt er in de avondcompetities zelfs standaard compact gespeeld (beslissend punt bij deuce en een wedstrijdtiebreak als derde set). Daarnaast geldt deze regel al jarenlang op internationaal niveau.

Hoeveel tijd moet ik als Verenigingscompetitieleider inplannen voor dubbelpartijen?

Met verkort spelen kun je in het baanschema rekening houden met een wedstrijd van vijf kwartier.