Competitiereglement

In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities.

Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement zoals voor de Eredivisie. Bekijk alle reglementen hier.

Ben je van mening dat een regel uit het reglement overteden wordt, dan kan je dit melden bij de VCL van jouw vereniging. De VCL kan contact opnemen met de KNLTB en eventueel een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek of een protest.