G-tennissers

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke beperking. De sport wordt beoefend op alle niveaus, overal in Nederland. Plezier en enthousiasme staan voorop, maar natuurlijk is G-tennis ook goed voor de gezondheid.

Verstandelijk beperkten die te veel hinder ondervinden van hun belemmeringen om (alleen) aan een reguliere competitie deel te nemen, kunnen gebruikmaken van het speciale aanbod van G-tennis. Het spelidee en de basisregels zijn vrijwel gelijk aan die van tennis in de reguliere vorm. De KNLTB stimuleert de verdere ontwikkeling van G-tennis in Nederland vanuit het centrale motto ‘Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’. 

Blessurerisico

G-tennis draagt bij aan de verbetering van de conditie en motorische vaardigheden, een positief zelfbeeld en individuele ontplooiing. Mensen hebben een beperking lopen echter wel een groter risico op blessures. Vaak heeft dat te maken met bijkomende lichamelijke beperkingen, maar ook een rol speelt dat het bij mensen met een verstandelijke beperking moeilijker is om vast te stellen waar hun grenzen liggen van fysieke belasting. De pijnreactie verschilt soms van wat je verwacht van mensen zonder beperking. 

G-tennis bij verenigingen

G-tennis vereist deskundige (en intensievere) begeleiding dan het reguliere tennis. Aanpassingen op en rond de tennisbaan zijn niet noodzakelijk. Wel is het belangrijk dat er op de vereniging een AED-apparaat aanwezig is. Als zich een ongeval voordoet moet de begeleiding bovendien beschikken over de medische gegevens van de sporter zodat adequaat hulp kan worden verleend (epileptische aanval, hartaanval e.d.). Bij Special Olympics-activiteiten is een medische kaart noodzakelijk. 

Meer informatie

Meer informatie over G-tennis vind je hier. Hier kun je ook de uitgebreide brochure ‘G-tennis’ te downloaden.