Het uithoudingsvermogen

Afhankelijk van de aard van de beperking kan het duuruithoudingsvermogen van rolstoeltennissers beperkt zijn. Tennissen én specifieke training kunnen een eventuele achterstand verkleinen.

Eventuele beperkingen van het duuruithoudingsvermogen van rolstoeltennissers hebben te maken met de invloed die rugletsel heeft op de bloedvoorziening, longfunctie en hartfunctie. Zo zijn rolstoeltennissers met een dwarslaesie minder goed in staat om hun spieren optimaal van bloed te voorzien tijdens inspanning en is hun hartslag vaak lager.Daarbij maakt de plaats van de laesie ook verschil. Mensen met een lage laesie hebben gemiddeld een beter uithoudingsvermogen dan mensen met een hoge laesie. Heeft de beperking een andere oorzaak (zoals kinderverlamming of amputatie) dan is het uithoudingsvermogen van rolstoeltennissers vaak vergelijkbaar met dat van niet-gehandicapte tennissers. 

Tips

1. Ook rolstoeltennissers kunnen hun uithoudingsvermogen trainen. Train het uithoudingsvermogen bij voorkeur drie keer per week of vaker, gedurende twintig tot dertig minuten.
2. Als je basale uithoudingsvermogen goed is, kun je de training van het uithoudingsvermogen aanvullen met intervaltraining. Zo’n intervaltraining kan bestaan uit afwisselend inspanningen van circa 15 seconden en rustperiodes van 45 tot 60 seconden. In een latere fase kun je de periodes van inspanning vergroten en de rustperiodes inkorten.
3. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de handbike of de Berkelbike, bieden nieuwe mogelijkheden om je fysieke conditie op peil te houden.
4. De richtlijnen voor een goede warming-up en cooling-down gelden ook voor tennissers met een beperking.
5. Rolstoeltennissers doen er verstandig aan veel aandacht te besteden aan mobiliteitstraining die erop gericht is de stoel snel in de juiste positie te krijgen en snel te kunnen stoppen en keren. Train zowel voorwaartse, achterwaartse als zijwaartse bewegingen. Handige richtlijn: zorg dat de tijd die je besteedt aan mobiliteitstraining minimaal gelijk is aan de tijd die je besteedt aan de training van je technische vaardigheden.