Junioren

Steeds meer kinderen doen aan tennis. En ze beginnen er steeds jonger mee. Een uitstekende ontwikkeling. Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Maar kinderen zijn geen volwassenen. Er zijn enkele belangrijke verschillen waarmee we in de tennissport rekening dienen te houden.

Die verschillen hebben betrekking op alle motorische grondeigenschappen. Bovendien verschillen kinderen niet alleen van volwassenen, maar bestaan er ook verschillen tussen jongens en meisjes. Het is belangrijk die verschillen te kennen. Als we er rekening mee houden, vergroten we het spelplezier van de jeugd en kunnen we hun blessurerisico beperken. 

Duuruithoudingsvermogen

Het duuruithoudingsvermogen van kinderen tot ongeveer 12 jaar verschilt nauwelijks tussen jongens en meisjes. Daarna echter ontstaan er verschillen. Terwijl dit vermogen bij jongens nog toeneemt tot hun zestiende, stopt die ontwikkeling bij meisjes als rond hun dertiende (tenzij ze intensief trainen). 

Verzuring

Kinderen verzuren sneller dan volwassenen doordat ze minder goed in staat zijn melkzuur te produceren en verwerken tijdens intensieve inspanning. Daardoor kunnen kinderen intensieve inspanningen minder goed volhouden. 

Kracht

Jongens komen vanaf hun dertiende of veertiende in een zogeheten krachtspurt: hun kracht neemt tijdens hun puberteit exponentieel toe. Meisjes kennen zo’n krachtspurt niet; hun kracht neemt tot hun zestiende of zeventiende lineair toe en blijft daarna (zonder trainingsverandering) op ongeveer hetzelfde niveau. Dit verschil tussen jongens en meisjes heeft natuurlijk effect op de sportprestaties. Vaak kunnen jongens daardoor beter sprinten, springen en andere activiteiten doen die kracht vergen.Het verschil tussen jongens en meisjes is een belangrijke reden om hen vanaf ongeveer 14 jaar niet meer (altijd) samen te laten trainen. 

Coördinatie

De periode vanaf zes jaar tot aan de puberteit wordt algemeen beschouwd als de beste periode voor het ontwikkelen van vaardigheden die te maken hebben met coördinatie. Daardoor zijn kinderen die rond hun zesde of zevende met tennissen beginnen, aanzienlijk in het voordeel boven leeftijdsgenoten die deze ervaringen pas niet of later opdoen. 

Lenigheid

Meisjes zijn leniger dan jongens. Lenigheid is van belang voor het voorkomen van blessures aan spieren en pezen. Daarom passen rekoefeningen ook in het trainingsprogramma van jeugdigen. Voor kinderen en jongeren is extreem rekken echter niet verstandig na een intensieve training met veel excentrische oefeningen of als ze veel spierpijn hebben. 

Blessureprofiel

De verschillen in fysieke ontwikkeling hebben gevolgen voor het blessurerisico. Er zijn enkele opvallende verschillen tussen kinderen en volwassenen. Terwijl bij volwassenen blessures aan het boven- en onderlichaam ongeveer even vaak voorkomen, zijn blessures aan de benen bij de jeugd duidelijk in de meerderheid. Ten tweede is er een aantal blessures dat alleen bij jeugdigen voorkomt. Het gaat dan vooral om blessures van de groeischijven, zoals de ziekte van Sever en de knieblessure ziekte van Osgood Schlatter. Een laatste opmerkelijk verschil op het gebied van blessurerisico’s is dat kinderen gevoeliger zijn voor hitteaandoeningen. Zij raken hun lichaamswarmte minder goed kwijt. De adviezen over tennissen in de hitte zijn voor hen daarom extra belangrijk. 

Adviezen

1. Kinderen kunnen al vanaf vier jaar beginnen met Tenniskids.
2. Voorkom dat kinderen onder te grote druk komen te staan om te presteren. Tennissen moet vooral leuk zijn. Het uiteindelijke resultaat is van ondergeschikt belang.
3. Krachttraining is ook zinvol voor jeugdigen. Belangrijk is wel dat er goede begeleiding is, dat er hoofdzakelijk concentrische oefeningen worden gedaan, dat de trainingsgewichten niet te zwaar zijn en dat de kinderen zich goed kunnen concentreren, zodat ze de oefeningen technisch goed kunnen doen.