Rolstoeltoegankelijkheid

Een tennispark kan in meer of mindere mate rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Volledige rolstoeltoegankelijkheid is natuurlijk het meest wenselijk, maar dat is in de praktijk niet altijd eenvoudig te realiseren.

De KNLTB adviseert verenigingen bij verbouw, renovatie of nieuwbouw van clubhuis en tennispark gelijk rekening te houden met de rolstoeltoegankelijkheid. Een aanpassing tijdens een geplande verbouwing is minder kostbaar dan een aparte verbouwing naderhand. Staat er voorlopig helemaal geen verbouwing, renovatie of nieuwbouw op de planning, probeer dan om het park zo toegankelijk mogelijk te maken door kleine en relatief goedkope aanpassingen. Zijn er al rolstoeltennissers lid van de vereniging, betrek hen dan bij het opstellen van de plannen. De roller heeft zelf vaak meer zicht op de problemen dan een valide persoon en is soms ook heel creatief in zijn oplossingen. 

De wet

De belangrijkste wettelijke voorschriften waarmee verenigingen rekening moeten houden zijn het Bouwbesluit en in aanvulling daarop de richtlijnen van Gehandicapten Sport Nederland (voorheen NebasNsG) en NOC*NSF. In het Bouwbesluit vindt u de toegankelijkheidsvoorschriften voor alle gebouwen. Voor sportaccommodaties bepaalt het Bouwbesluit dat die delen van het gebouw die bestemd zijn voor bezoekers, rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Dus niet die delen die sporters gebruiken. De kantine is dan bijvoorbeeld wel rolstoeltoegankelijk, maar voor de tennisbanen moet men een trap nemen. De aanvulling op het Bouwbesluit van GSN en NOC*NSF (Handleiding Basiskwaliteitseisen Integrale Toegankelijkheid Sportaccommodaties) richt zich op de integrale toegankelijkheid. Daarmee wordt bedoeld dat ‘bij het ontwerp en de inrichting van ruimten met zo veel mogelijk verschillende mensen (wat betreft lichamelijke mogelijkheden en beperkingen) rekening wordt gehouden.’ 

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over het rolstoeltoegankelijk maken van een tennispark verwijzen we naar:
1. ‘Handleiding Basiskwaliteitseisen Integrale Toegankelijkheid Sportaccommodaties (NOC*NSF)’: verkrijgbaar via de afdeling Wedstrijdtennis van de KNLTB (rolstoeltennis@knltb.nl)
2. ‘Algemene eisen voor het verkrijgen van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS)’ (Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland, CG-Raad): verkrijgbaar via bureau@cg-raad.nl 

Keuringen

1. Voor een algemene toetsing en advies (waaronder de toegankelijkheid) kunt u terecht bij keuringsinstantie KIWA ISA Sport.
2. Om het ITS te ontvangen kunt u via de CG-Raad een keuring van het clubhuis aanvragen.