G-tennis

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. G-tennis is er op alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden.

Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. Het kan onderling gespeeld worden, maar er kan ook aan de reguliere verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke handicap te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere evenementen.

De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan. Wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod.

Waar vind ik G-tennis?

Het overzicht van de verenigingen waarvan bij de KNLTB bekend is waar G-tennisleden actief zijn kunt u hieronder downloaden. Heeft u aanvullingen op de lijst? Mail dan naar g-tennis@knltb.nl.

Brochure

Voor meer informatie kun je een brochure downloaden of mailen naar g-tennis@knltb.nl.  

Regelgeving 

Wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van Special Olympics, welke zijn gebaseerd op de regels van de International Tennis Federation. 

Evenementen en toernooien

Ook jouw evenement en/of toernooi aanmelden? Dat kan via g-tennis@knltb.nl.

NK G-tennis

De KNLTB organiseert jaarlijks Nationale Kampioenschappen, waaronder een NK G-tennis. De KNLTB is in ondersteunende zin betrokken bij de organisatie van de NK G-Tennis.

Special Olympics Spelen

Jaarlijks worden er door Special Olympics verschillende evenementen georganiseerd. Deze zijn op regio en type onderverdeeld.  Zo zijn er Internationale Spelen, Nationale Spelen en Regionale Spelen. 

Kijk voor meer informatie over deze evenementen op www.specialolympics.nl/evenementen.

Financiële ondersteuning

De KNLTB kent geen subsidies voor individuele G-tennissers. De KNLTB kan wel financiële ondersteuning geven aan G-tennis projecten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNLTB medewerker Mindervalidentennis via g-tennis@knltb.nl