Jeugdopleiding

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale tenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB nauw samen met tennisscholen. Deze scholen hebben vanaf september 2016 een prominente rol gekregen in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland.

De bond wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. Het netwerk bestaat uit zes tennisscholen voor talenten van 12 t/m 18 jaar omringd door een groter aantal tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen t/m 12 jaar voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding. Lees hier meer over de selectie van de certified partners. Al deze partners hebben zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'

Overzicht gecertificeerde partners Nederland

 

Bovenbouw Tennisscholen

     

Approach (Enschede)
Hoofdcoach: Ad Luttikhuis 

   

Burgersdijk Tennis (Wateringen)
Hoofdcoach: Nick Carr 

   
 

FOCUS tennisacademy (Rotterdam)
Hoofdcoach: Erik Brummer en Conny Lugt

   

Intime Tennis Academy (Zoetermeer)
Hoofdcoach: Martijn Belgraver en Noelle van Lottum

   
Tennis Academy Van Gelderen (Middenbeemster)
Hoofcoach: Vincent van Gelderen 
   
Tennis Academy Henk Van Hulst (Valkenswaard)
Hoofdcoach: Willem Jan van Hulst 

 

Onderbouw tennisscholen (per regio)

Den Haag

Noord-Holland-Noord

Gelderland

Oost-Brabant

Noord-Nederland

Overijssel

 

Leiden

Rotterdam

Limburg

West-Brabant / Zeeland 

Utrecht

 Centraal-Brabant

IJmond

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom heeft de KNLTB de structuur van de jeugdopleiding veranderd?

De jeugd heeft de toekomst. Om die reden is een paar jaar geleden een start gemaakt met de modernisering van de KNLTB Bondsjeugdopleiding (BJO). De oude structuur van districts- , bonds-, en selectietrainingen bestaat al tientallen jaren terwijl het tennislandschap enorm is veranderd.
In de afgelopen tien jaar is het aantal mannen op de ATP tour verdubbeld en ook op de internationale jeugdranglijsten is er sprake van verdubbeling van het aantal spelers. De weg naar de top is langer en moeilijker dan ooit, met concurrentie uit meer dan 130 landen.
Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen in plaats van met hen ongewild te concurreren zoals in het verleden. Op basis van een internationale benchmark en gesprekken met gerenommeerde tennisscholen is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.
De KNLTB is ervan overtuigd dat een brede topselectie noodzakelijk is om structureel tot de wereldtop te blijven behoren. Een selectie waarin spelers met elkaar concurreren en van elkaar leren, want talent maakt talent, zo is ook gebleken in het verleden toen verschillende ‘gouden generaties’ successen boekten.

Wat zijn de voordelen voor mijn kind om bij een gecertificeerde tennisschool te trainen?

Bij de gecertificeerde tennisscholen wordt de tennisopleiding gegeven door trainers die voor deze samenwerking gekozen hebben en voldoen aan de certificeringscriteria. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar. De gecertificeerde tennisscholen beschikken over ruime (internationale) ervaring in het opleiden van top-jeugd, kennen de vereiste topsportcultuur en bieden de geselecteerde spelers een individueel trainings- en wedstrijdprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT). Bij deze tennisscholen trainen de beste kinderen met elkaar in groepsverband. Alle gecertificeerde bovenbouw tennisscholen beschikken over een netwerk van specialisten op fysiek en sportmedisch gebied, zoals een sportarts, fysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog. Daarnaast komen de beste jeugdspelers vanaf 10 jaar in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Hoe goed moet mijn kind zijn om bij een gecertificeerde tennisschool te mogen trainen?

Iedereen is welkom bij één van de gecertificeerde tennisscholen. De allerbeste spelers binnen de tennisschool trainen met elkaar in zo sterk mogelijk gevormde trainingsgroepen.

Is een talentvol kind verplicht om bij een gecertificeerde tennisschool te trainen?

Nee. Uiteraard staat het iedereen vrij zelf te kiezen waar hij/zij traint. Echter, een kind komt alleen in aanmerking voor financiële ondersteuning als hij/zij wel bij een gecertificeerde tennisschool traint. Daarnaast wordt kwaliteit gegarandeerd.

Wat hebben de gecertificeerde tennisscholen te bieden zodat ik de juiste keuze kan maken?

Alle gecertificeerde tennisscholen zijn getoetst en voldoen aan strenge eisen, zoals de kwaliteit van de technische staf, de selectieprogramma’s die zij aanbieden, de extra expertise in de begeleiding en eisen op het gebied van de accommodatie. De trainingen aan de groepen met geselecteerde jeugdspelers worden gegeven door de hoofdcoach(es) van de gecertificeerde tennisschool. Alle gecertificeerde tennisscholen gebruiken het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) als richtlijn voor de talentherkenning en talentontwikkeling van de geselecteerde spelers en zij bieden hen een all-in pakket (één prijs voor o.a. (conditie)trainingen en toernooibegeleiding) aan overeenkomstig het MOT. Voor meer specifieke informatie of voorlichting over één van de gecertificeerde tennisscholen verwijzen we naar de tennisscholen die op deze pagina genoemd worden.

Is mijn kind verplicht om op 12-jarige leeftijd van een gecertificeerde onderbouw tennisschool door te stromen naar een gecertificeerde bovenbouw tennisschool?

Een speler is nergens toe verplicht. Voor het bewandelen van de route naar de top is het echter van essentieel belang dat een talent doorstroomt van een gecertificeerde onderbouw tennisschool naar een gecertificeerde bovenbouw tennisschool vanwege de hogere eisen die daar gesteld worden. Deze bovenbouw tennisscholen hebben de kwaliteit, ervaring en de beste spelers in huis om spelers vanaf 12 jaar verder te verbeteren en klaar te stomen voor het internationale tenniscircuit. Daarnaast komt een geselecteerde speler slechts in aanmerking voor financiële ondersteuning als hij/zij traint bij een gecertificeerde bovenbouw tennisschool. In overleg met de bovenbouw tennisschool en de KNLTB prestatiemanager wordt per individu bepaald wanneer de jeugdspeler rond zijn/haar twaalfde levensjaar wordt overgedragen aan een bovenbouw tennisschool.

Hoe kom ik aan specifieke informatie over de trainingsprogramma’s van de gecertificeerde tennisscholen?

Voor meer specifieke informatie of voorlichting over één van de gecertificeerde tennisscholen verwijzen we naar de tennisscholen die op deze pagina genoemd worden.

Zijn de trainingskosten bij de verschillende gecertificeerde tennisscholen vergelijkbaar?

De gecertificeerde tennisscholen hebben zeggenschap over hun eigen tarieven en niet de KNLTB. In de prijsstelling spelen meerdere factoren een rol die per regio kunnen verschillen zoals baanhuur, groepsgrootte, aantal trainingen per week en per jaar. Het is wenselijk dat de jaarprogramma’s voor de ouders betaalbaar blijven en daarom is de KNLTB ook voorstander van groepsgerichte trainingen en niet uitsluitend individuele / duo trainingen. De KNLTB wil af van het feit dat het opleidingstraject onbetaalbaar wordt voor de ouders en ondersteunt daarom geselecteerde kinderen.
Alle gecertificeerde tennisscholen bieden een all-in lespakket (één prijs voor (conditie)trainingen, toernooibegeleiding enz.) aan voor de groepen met geselecteerde spelers. Zo kun je makkelijk vergelijken.

Hoe kwam de certificering van de zes bovenbouw tennisscholen tot stand?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen en kwaliteit te waarborgen is certificering een voorwaarde. Na brainstormsessies met gerenommeerde tennisscholen, een internationale benchmark en met behulp van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright zijn criteria opgesteld en is de selectieprocedure uitgevoerd. Elke bovenbouw tennisschool die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor jeugd en profs kon zich in 2016 opgeven voor de certificeringsprocedure, bestaande uit een entreetoets, een schriftelijke en praktijk audit door adviesbureau NMC Bright en afzonderlijke gesprekken met de KNLTB. Een conclusierapport is overhandigd aan de KNLTB en deze heeft daarin de keuze voor deze zes tennisscholen gemaakt. De partnerovereenkomsten met deze tennisscholen lopen tot 1 september 2018. Van 8 t/m 21 januari 2018 staat de inschrijving opnieuw open voor tennisscholen die gecertificeerd willen worden als bovenbouw-tennisschool. Tevens wordt van de huidige bovenbouw-tennisscholen opnieuw beoordeeld of zij nog aan de criteria voldoen. Medio maart wordt bekend gemaakt welke bovenbouw-tennisscholen per 1 september 2018 samenwerken met de KNLTB.

Hoe kwam de certificering van de onderbouw tennisscholen tot stand?

Elke tennisschool die voldoende kennis heeft van en ervaring heeft met het opleiden van jeugd in de basisschoolleeftijd kon zich in 2016 inschrijven voor de certificeringsprocedure. De eisen voor inschrijving in de certificering voor de onderbouw tennisscholen zijn minder zwaar dan bij bovenbouw tennisscholen.

Op basis van een online selectietoets bepaalde de certificeringscommissie welke tennisscholen het certificeringstraject mochten vervolgen. Vervolgens is op basis van o.a. individuele gesprekken bekendgemaakt welke tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd gecertificeerd opleidingspartner van de KNLTB zijn. 

De partnerovereenkomsten met deze tennisscholen lopen tot 1 september 2018. Van 8 t/m 31 januari 2018 staat de inschrijving opnieuw open voor tennisscholen die gecertificeerd willen worden als onderbouw-tennisschool. Tevens wordt van de huidige onderbouw-tennisscholen opnieuw beoordeeld of zij nog aan de criteria voldoen. Medio maart wordt bekend gemaakt welke onderbouw-tennisscholen per 1 september 2018 samenwerken met de KNLTB.

Selectie

Wat houdt het in als mijn kind geselecteerd is?

Als je kiest voor een gecertificeerde tennisschool of daar al traint dan komt jouw kind in het opleidingstraject ‘Route naar de top’ en zal de programma’s voor de verschillende ontwikkelingsfasen kunnen doorlopen. Aan de ontwikkelingsfasen is de trainings- en wedstrijdbelasting gekoppeld. De basis wordt gelegd voor een mogelijke professionele loopbaan. Daarnaast ontvangen geselecteerde spelers vanaf 10 jaar die bij een gecertificeerde tennischool trainen een financiële bijdrage die in mindering wordt gebracht op het verschuldigde lesgeld.
Geselecteerde kinderen worden uitgenodigd voor regionale en landelijke wedstrijdmomenten.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor selectie?

De technische staf van de KNLTB bepaalt in overleg met de gecertificeerde tennisscholen welke kinderen geselecteerd worden. Zij kijken naar verschillende factoren, zoals het potentieel aan technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden. Daarnaast is ook de rol van de ouders een belangrijke factor. Zijn zij bereid om de route van de gecertificeerde tennisschool in samenwerking met de KNLTB te volgen? De ontwikkeling van een kind is heel belangrijk en uiteraard is de ranking daar ook een onderdeel van.
De ranglijstpositie wordt meer of minder meegewogen afhankelijk van de leeftijdsfase. Hoe ouder, hoe belangrijker de ranglijstpositie wordt.

Wanneer hoor ik of mijn kind geselecteerd wordt?

Geboortejaar 2006
Uiterlijk 1 april 2018.

Overige geboortejaren
Eind juni 2018.

Nationale selecties
De nationale selecties worden eind augustus 2018 bekendgemaakt. Na de Nationale Jeugd Kampioenschappen (NJK) 2018. 

Moet ik om de financiële ondersteuning te ontvangen daadwerkelijk bij een gecertificeerde tennisschool trainen?

Ja, geselecteerde jeugdspelers komen slechts in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB als hij/zij traint bij een gecertificeerde tennisschool.

Wat als een speler geselecteerd is, maar niet bij een gecertificeerde tennisschool traint?

In dat geval ontvangt jouw kind geen financiële ondersteuning. Over het al dan niet deelnemen aan de regionale en landelijke wedstrijddagen en/of centrale trainingen in Almere worden op individuele basis keuzes gemaakt.

Hoe lang geldt de selectie?

Eén seizoen (1 september t/m 31 augustus).

Hoeveel kinderen komen in aanmerking voor selectie door de KNLTB en hoe hoog is de financiële bijdrage?

De beste jeugdspelers komen in aanmerking voor selectie door de KNLTB. De financiële ondersteuning wordt uitgekeerd aan de gecertificeerde onder- of bovenbouw tennisschool en in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld. Een contract tussen onder- of bovenbouw tennisschool en desbetreffende ouders ligt hier aan ten grondslag.

Onderstaande tabel geeft een richtlijn weer van het totaal aantal spelers dat geselecteerd wordt en van de maximale hoogte van de financiële bijdrage per leeftijdscategorie. Selectie van de jeugdspelers en de definitieve vaststelling van de genoemde vergoeding is ter discretie van de KNLTB.

Seizoen 2016-2017

 Geboortejaar     

Max. aantal   

Bedrag    

 2007

 48

 € 500

 2005 en 2006

 72

 € 1.000

 2003 en 2004

 40

 € 2.000

 2001 en 2002

 24

 € 2.500

 1999 en 2000

 12

 € 2.500

Seizoen 2017-2018

 Geboortejaar     

Max. aantal   

Bedrag    

 2008

 48

 € 1.000

 2006 en 2007

 72

 € 1.500

 2004 en 2005

 40

 € 2.500

 2002 en 2003

 24

 € 3.000

 2000 en 2001

 12

 € 3.000

Vanaf welke leeftijd komen kinderen in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB?

De financiële ondersteuning start op 10-jarige leeftijd en loopt tot en met 18 jaar. De mate van financiële ondersteuning is afhankelijk van de leeftijd. Jaarlijks vindt er in augustus een definitieve selectie plaats voor het opvolgende trainingsjaar. Zowel de ranglijstpositie als de ontwikkeling van de technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden worden jaarlijks door gecertificeerde tennisscholen en prestatiemanager van de KNLTB geëvalueerd.

Blijven de nationale selecties bestaan in de nieuwe opzet?

Ja. De nationale jeugdselecties blijven trainen in het Nationaal Trainingscentrum in Almere, ongeacht of kinderen al dan niet bij een gecertificeerde tennisschool trainen. Het kan dus voorkomen dat een kind bij een niet-gecertificeerde tennisschool traint en ook binnen de nationale selectie in Almere. In dit geval ontvangt een kind geen financiële ondersteuning voor de trainingen bij de niet-gecertificeerde tennisschool.   

Blijven de internationale uitzendingen van de nationale selectie betaald worden door de KNLTB?

Ja. De uitzendingen blijven (net zoals nu) door de KNLTB betaald worden, ook als een kind bij een niet-gecertificeerde tennisschool traint.

Mag een kind bij meerdere gecertificeerde tennisscholen trainen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning?

Nee. Voor de beste ontwikkeling is het van belang om te trainen bij één gecertificeerde tennisschool. 

Mijn kind behoort tot de top van Nederland en traint meerdere keren per week bij een gecertificeerde tennisschool en daarnaast nog 1 dag in de week op de club. Komt mijn kind dan in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zullen spelers het volledige wedstrijd- en trainingsprogramma af moeten nemen bij een gecertificeerde onder- of bovenbouw tennisschool.
Als daarnaast nog ruimte is om bij de club te blijven trainen of een andere training te volgen, is dat geen enkel probleem. De praktijk leert ons echter dat deze geselecteerde kinderen zoveel wedstrijden spelen dat die mogelijkheid er maar beperkt is. Rust is ook belangrijk binnen de topsport.

Mijn kind van 14 jaar (woonachtig in bijvoorbeeld de regio Groningen) behoort tot de top van Nederland en traint bij een gecertificeerde onderbouw tennisschool omdat er geen gecertificeerde bovenbouw tennisschool in de buurt is. Heeft mijn kind dan recht op financiële ondersteuning?

Nee, in principe niet. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zal in dit geval gekozen moeten worden voor een gecertificeerde bovenbouw tennisschool die talenten klaarstoomt voor een professionele carrière. Deze scholen zijn geselecteerd op hun hoge kwaliteit en het kunnen en willen opleiden volgens het MOT. Voor spelers uit bepaalde regio’s kan dit gevolgen hebben omdat (nog) niet alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn. In uitzonderlijke gevallen kan een talentvol kind langer bij een onderbouw tennisschool blijven trainen en toch financiële ondersteuning ontvangen. De prestatiemanager van de KNLTB zal hier uiteindelijk over beslissen.