Speelsterkte

De KNLTB maakt gebruik van het zogenaamde ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’, kortweg DSS, om alle leden te rangschikken op basis van hun speelniveau.

Uiterlijk begin december worden voor alle actieve leden de nieuwe speelsterktes bepaald op basis van hun prestaties in wedstrijden tijdens de KNLTB competities en toernooien. Deze speelsterkte wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen.

Speelsterktebepaling

De speelsterktes worden bepaald op basis van de eindejaarsrating die voortkomt uit het gemiddelde van de behaalde resultaten gedurende het seizoen, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde, dempingswaarde of inactiviteitswaarde. Na deze bepaling van de speelsterktes heeft iedere speler een nieuwe speelsterkte die een jaar hetzelfde blijft. De actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere wedstrijd. 

Met het stroomschema voor het enkel- en dubbelspel kan je zelf per wedstrijd bepalen wat voor partijresultaat je krijgt en of je actuele rating wijzigt. De stroomschema's worden onderaan deze pagina als download aangeboden. Tevens vind je hier ook de veelgestelde vragen met meer informatie over het Dynamisch Speelsterkte Systeem.

De nieuwe speelsterktes worden uiterlijk begin december door de KNLTB vastgesteld en bekend gemaakt op MijnKNLTB. Zodra jouw nieuwe speelsterkte bekend is ontvang je hier een e-mail over met meer informatie. De speelsterktes voor 2020 zijn vanaf 1 januari zichtbaar in de KNLTB ClubApp.

Speelsterktewijzigingsverzoek

Het kan voorkomen dat je speelsterkte voor 2020 anders is dan je had verwacht. Ben je het oneens met de nieuwe speelsterkte en is er een goede reden voor een wijziging? Dan kan je van donderdag 28 november tot en met zondag 8 december een speelsterktewijzigingsverzoek indienen via dit formulier voor tennis of via dit formulier voor padel. De verzoeken worden in de hele maand december afgehandeld. Zodra jouw verzoek is behandeld, ontvang je een bericht.

Actuele rating

De speelsterkte van een speler blijft één jaar hetzelfde, maar de actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere gespeelde wedstrijd. De actuele rating van KNLTB leden is terug te vinden in hun spelersprofiel op MijnKNLTB.

In deze animatie leggen we je uit hoe de actuele rating in het enkelspel wordt berekend: 

Internationaal vergelijken

Wil je je eigen speelsterkte vergelijken met die van een buitenlandse speler? Gebruik dan de speelsterktenvergelijkingstabel.

Buitenlandse spelers

Ook buitenlandse spelers mogen meedoen aan de Nederlandse competitie en toernooien. Om competitie te mogen spelen moeten ze daarvoor – net als Nederlandse competitiespelers – lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging. De ledenadministrateur van de vereniging moet ervoor zorgen dat de speelsterkte van de buitenlandse speler juist wordt ingeschat. Dit kan met behulp van de speelsterktenvergelijkingstabel.

Daarnaast mogen spelers die lid zijn van een buitenlandse bond meedoen aan toernooien in Nederland. Zij moeten dan wel lid worden van een vereniging naar keuze of van de Vereniging van Buitenlandse Bondspelers van de KNLTB.

Het contact loopt via de toernooiorganisator. De toernooiorganisator vult een formulier in voor verkrijging van een bondsnummer en stuurt dit naar de KNLTB. De KNLTB vult het bondsnummer en de correcte speelsterkte in en stuurt het formulier terug naar de toernooiorganisator. Die zorgt ervoor dat de deelnemer het formulier ontvangt. Het formulier geldt de rest van het jaar als ledenpas van de speler. Hij/zij kan zich hiermee inschrijven voor toernooien. Spelers moeten voor het bondsnummer €10,- betalen aan de KNLTB. De toernooiorganisatie int deze €10,- van de speler. Daarnaast kan de toernooiorganisator €2,- administratiekosten vragen.
 

Veelgestelde vragen

Hoe wordt het partijresultaat voor het enkelspel bepaald?

Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. Zodra er een partij gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten, worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen.

Voorbeeld:
Jan is categorie 6 in het enkelspel. Zijn eindejaarsrating 2016 is in het enkelspel 6,0287. Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt:
Enkelspel: 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287
Rating: 36,1722 : 6 = 6,0287
Als er dus 1 basisresultaat wordt vervangen dan wordt de rating anders.

Wanneer je bij een winstpartij een slechter resultaat haalt dan je basisresultaat (als de 6 resultaten nog niet vervangen zijn), dan krijg je geen DSS resultaat voor deze partij, omdat je rating hier anders slechter van zou worden. Dat is niet de bedoeling van een winstpartij.

Daarnaast verwijzen we je graag naar het DSS stroomschema: Als je de vragen beantwoord aan de hand van de partijgegevens dan zie je waarom dit resultaat is toegekend.

Hoe wordt het partijresultaat in het dubbelspel bepaald?

Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. Zodra er een partij gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten, worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen.

Voorbeeld:
Jan is categorie 4 in het dubbelspel. Zijn eindejaarsrating 2016 is in het dubbelspel: 4,3251. Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt:
Dubbelspel: 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251 4,3251
Rating: 25,9506 : 6 = 4,3251
Bij het dubbelspel kijk je ook naar de rating van je dubbelpartner omdat dit ook invloed heeft op het partijresultaat. Als er dus 1 basisresultaat wordt vervangen dan wordt de rating anders.

Wanneer je bij een winstpartij een slechter resultaat haalt dan je basisresultaat (als de 6 resultaten nog niet vervangen zijn), dan krijg je geen DSS resultaat voor deze partij, omdat je rating hier anders slechter van zou worden. Dat is niet de bedoeling van een winstpartij.

Daarnaast verwijzen we je graag naar het DSS stroomschema: Als je de vragen beantwoord aan de hand van de partijgegevens dan zie je waarom dit resultaat is toegekend.

Wanneer en hoe wordt de nieuwe speelsterkte bepaald?

De speelsterktes worden bepaald aan de hand van de eindejaarsrating op basis van het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS). Deze eindejaarsrating wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen. De speelsterkte voor 2020 zal uiterlijk begin december bekend worden gemaakt. Je kan dan jouw speelsterkte terugvinden in jouw spelersprofiel op MijnKNLTB.nl.

Wanneer en hoe kan ik een speelsterktewijzigingsverzoek indienen?

Het indienen van een speelsterktewijzigingsverzoek is mogelijk vanaf begin december via een online formulier. Zodra de speelsterktes zijn bepaald ontvangen alle actieve KNLTB leden de informatie over hoe men een verzoek tot speelsterktewijziging kunnen indienen. Zo'n verzoek kan door een speler zelf ingediend worden.

Wordt er bij de resultaatbepaling niet naar de actuele rating gekeken?

Het berekenen van het partijresultaat gebeurt op basis van de actuele rating.

Zolang een speler nog basisresultaten heeft staan wordt echter gekeken of het resultaat bij winst niet slechter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating slechter wordt) of dat het resultaat bij verlies niet beter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating beter wordt).

De actuele rating is leidend en er wordt in tweede instantie gekeken naar het basisresultaat om te voorkomen dat winst achteruitgang en verlies vooruitgang oplevert.

Wat gebeurt er met mijn speelsterkte als ik een jaar lang geen wedstrijden heb gespeeld?

Spelers die een jaar lang geen partijen (die onder verantwoordelijkheid van de KNLTB georganiseerd worden) spelen, krijgen voorafgaand aan de speelsterktebepaling de inactiviteitswaarde toegevoegd.

De inactiviteitswaarde is arbitrair bepaald. Jaarlijks wordt bekeken of de waarde voldoet. 

Door het toepassen van de inactiviteitswaarde krijgen spelers die geen partijresultaten behalen na verloop van tijd vanzelf een lagere speelsterkte toegekend. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de eindejaarsrating in het jaar dat nog wel partijresultaten zijn geboekt. 

Wat is acceleratiewaarde?

Aan sommige jeugdspelers wordt aan het eind van het seizoen in zowel het enkelspel als het dubbelspel een acceleratiewaarde toegekend. Deze acceleratiewaarde zorgt er voor dat de eindejaarsrating van een jeugdspeler zodanig verbetert, dat hij/zij op basis hiervan sneller een betere speelsterkte toegekend krijgt. De acceleratiewaarde wordt toegepast bij meisjes en jongens vanaf het jaar waarin ze 10 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 16 jaar worden en alleen bij diegenen die in een jaar 6 of meer partijresultaten hebben behaald. De hoogte van de acceleratiewaarde en voor welke spelers deze van toepassing is, wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat betekent dempingwaarde?

De dempingwaarde is een getal dat op verzoek van spelers van 35 jaar en ouder aan de eindejaarsrating kan worden toegevoegd. Door deze ophoging stijgen deze spelers niet te snel naar een te hoge speelsterkte of zakken zij sneller naar een lagere speelsterkte.
Een speler vraagt met behulp van het speelsterktewijzigingsformulier zelf aan om de dempingwaarde toe te passen. Dit gebeurt alleen wanneer een speler zes of meer partijresultaten heeft behaald.

Ik heb een dubbelpartij gewonnen maar mijn rating wordt toch slechter. Hoe kan dit?

In een klein aantal gevallen is het mogelijk dat bij winst een resultaat behaald wordt waardoor de rating slechter wordt. Deze partijen tellen gewoon mee voor het DSS. Op dit moment wordt door de KNLTB nagedacht hoe het systeem in de toekomst veranderd kan worden, zodat ook voor deze partijen een eerlijker resultaat kan worden toegekend.

Mocht deze partij de eindejaarsrating negatief beïnvloeden, dan kun je in november een speelsterktewijzigingsverzoek indienen. 

Wanneer krijg je automatisch speelsterkte 8 toegekend?

De eerste speelsterktetoekenning voor een beginnende tennisser is in principe categorie 9. Voor jonge jeugdspelers geldt dat ze tot en met het jaar waarin ze 9 jaar worden per definitie categorie 9 zijn. Dit geldt ook als zij langer dan 2 jaar KNLTB-lid zijn. Alleen jeugdspelers die reeds partijen gespeeld hebben die meetellen voor het DSS, kunnen al op jongere leeftijd een betere speelsterkte dan 9 krijgen. Voor overige jeugdspelers en ook voor beginnende senioren geldt de volgende regel. In de eerste twee jaar van lidmaatschap van de KNLTB is men een categorie 9 speler. Na het tweede jaar wordt men automatisch ingeschaald als categorie 8 speler.

Voor de peildatum of men twee jaar lid is geldt 1 mei van het eerste jaar van lidmaatschap. Daarna is voor de rest van de tenniscarrière van de speler het DSS van toepassing. Een uitzondering geldt voor spelers, die al in hun eerste jaar als lid van de KNLTB zodanig presteren dat zij op basis van hun resultaten al na het eerste jaar een hogere aanduiding dan categorie 9 verdienen. Degradatie naar categorie 9 is niet meer mogelijk.

Bij de partijgegevens staat een andere rating dan de rating die ik op dat moment had.

Bij de resultaatbepaling voor het DSS is de rating op het moment van verwerken of aanpassen van de uitslag bepalend en dus niet de rating op het moment van spelen.

Hoe kan ik mijn actuele rating narekenen?

Je kunt je actuele rating narekenen door alle DSS resultaten vanaf de speelsterktebepaling (jaarlijks half november) bij elkaar op te tellen (eventueel met basisresultaten aangevuld tot een totaal van zes resultaten) en te delen door het aantal partijen waarin een DSS resultaat is behaald. Bekijk bovenstaande animatie voor meer uitleg over de actuele rating en de basisresultaten.