Speelsterkte

De KNLTB maakt gebruik van het zogenaamde ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’, kortweg DSS, om alle leden te rangschikken op basis van hun speelniveau.

Eens per jaar (half november) wordt de speelsterkte van alle aangesloten tennissers vastgesteld op basis van hun prestaties in wedstrijden tijdens de KNLTB competities en toernooien. Deze speelsterkte wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen dat is terug te vinden op de ledenpas.

Speelsterktebepaling

Aan het eind van het tennisseizoen (half november) wordt voor ieder KNLTB-lid de nieuwe speelsterkte bepaald. Dit gebeurt op basis van de eindejaarsrating die voortkomt uit het gemiddelde van de behaalde resultaten gedurende het seizoen, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde, dempingswaarde of inactiviteitswaarde. Na deze bepaling van de speelsterktes heeft iedere speler een nieuwe speelsterkte die een jaar hetzelfde blijft. Maar de actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere wedstrijd. Met de stroomschema’s hieronder kun je per wedstrijd voor jezelf bepalen wat er wijzigt.

Speelsterkte 2019

Aan het eind van het tennisseizoen worden jaarlijks voor ieder KNLTB-lid de nieuwe speelsterkte bepaald. De speelsterkte van 2019 zal in november 2018 bekend gemaakt worden. De exacte datum volgt. Je vindt de speelsterkte terug op jouw KNLTB ledenpas, op MijnKNLTB en in de KNLTB ClubApp.

Actuele rating

De speelsterkte van een speler blijft één jaar hetzelfde, maar de actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere gespeelde wedstrijd. De actuele rating van KNLTB leden is terug te vinden in hun spelersprofiel op MijnKNLTB.

In deze animatie leggen we je uit hoe de actuele rating in het enkelspel wordt berekend: 

Internationaal vergelijken

Wil je je eigen speelsterkte vergelijken met die van een buitenlandse speler? Gebruik dan de speelsterktenvergelijkingstabel.

Buitenlandse spelers (Competitie)  

Ook buitenlandse spelers mogen meedoen aan de Nederlandse competitie. Ze moeten daarvoor – net als Nederlandse competitiespelers – lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging.

De ledenadministrateur van de vereniging moet ervoor zorgen dat de speelsterkte van de buitenlandse speler juist wordt ingeschat. Dit kan met behulp van de speelsterktenvergelijkingstabel.

Toernooien

Spelers die lid zijn van een buitenlandse bond mogen meedoen aan toernooien in Nederland. Zij moeten dan wel lid worden van een vereniging naar keuze of van de Vereniging van Buitenlandse Bondspelers van de KNLTB.

De contacten lopen via de toernooiorganisator. De toernooiorganisator vult een formulier in voor verkrijging van een bondsnummer en stuurt dit naar de KNLTB. De KNLTB vult het bondsnummer en de correcte speelsterkte in en stuurt het formulier terug naar de toernooiorganisator Die zorgt ervoor dat de deelnemer het formulier ontvangt. Het formulier geldt de rest van het jaar als ledenpas van de speler. Hij/zij kan zich hiermee inschrijven voor toernooien.

Spelers moeten voor het bondsnummer €10,- betalen aan de KNLTB. De toernooiorganisatie int deze €10,- van de speler. Daarnaast kan de toernooiorganisator €2,- administratiekosten vragen.

Veelgestelde vragen

Wat is DSS?

Jaarlijks in november wordt in de vorm van de speelsterkte voor alle leden de tennisvaardigheid bepaald. Dit gebeurt op basis van het Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS), waarbij daadwerkelijk geleverde prestaties in wedstrijden die onder verantwoording van de KNLTB worden georganiseerd het uitgangspunt zijn. 

Wat is het basisresultaat?

Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. 

Voorbeeld:

Jan is categorie 6 in het enkelspel. Zijn eindejaarsrating 2016 is in het enkelspel 6,0287. Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt:

Enkelspel:      6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287 6,0287
                        Rating: 36,1722 : 6 =     6,0287

Hoe wordt een partijresultaat bepaald?

Zodra er een partij gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen.

Het speelsterkteresultaat dat in een partij behaald wordt, is in het enkelspel afhankelijk van de actuele rating van de tegenstander. Of dit resultaat behaald wordt in een eerste ronde van een toernooi of in een finale is niet van belang.

Hoe wordt de speelsterkte voor 2018 vastgesteld?

De speelsterktes worden bepaald aan de hand van de eindejaarsrating op basis van het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS). Deze eindejaarsrating wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen dat is terug te vinden op je ledenpas. De speelsterkte voor 2018 is op 16 november 2017 bekend gemaakt.

Wanneer en hoe kan ik een speelsterktewijzigingsverzoek indienen?

Het indienen van een speelsterktewijzigingsverzoek is mogelijk van medio november tot begin december. Met het speelsterktewijzigingsformulier kan een speelsterktewijzigingsverzoek ingediend worden. 

De uitslagen van een toernooi staan nog niet in mijn spelersprofiel of ze staan er wel, maar foutief.

Wanneer een uitslag niet of niet juist op de KNLTB website staat vermeld, neem dan contact op met de toernooileiding om dit zo snel mogelijk te herstellen. De toernooileiding kan vervolgens op de hen bekende wijze contact opnemen met de KNLTB om de uitslag ingevoerd of gewijzigd te krijgen.

Wordt er bij de resultaatbepaling niet naar de actuele rating gekeken?

Het berekenen van het partijresultaat gebeurt op basis van de actuele rating.

Zolang een speler nog basisresultaten heeft staan wordt echter gekeken of het resultaat bij winst niet slechter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating slechter wordt) of dat het resultaat bij verlies niet beter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating beter wordt).

De actuele rating is leidend en er wordt in tweede instantie gekeken naar het basisresultaat om te voorkomen dat winst achteruitgang en verlies vooruitgang oplevert.

Wat is de bedoeling van de inactiviteitswaarde?

Spelers die een jaar lang geen partijen (die onder verantwoordelijkheid van de KNLTB georganiseerd worden) spelen, krijgen voorafgaand aan de speelsterktebepaling de inactiviteitswaarde toegevoegd.

De inactiviteitswaarde is arbitrair bepaald. Jaarlijks wordt bekeken of de waarde voldoet. De voor 2018 gehanteerde inactiviteitswaarde is 0.15. 

Door het toepassen van de inactiviteitswaarde krijgen spelers die geen partijresultaten behalen na verloop van tijd vanzelf een lagere speelsterkte toegekend. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de eindejaarsrating in het jaar dat nog wel partijresultaten zijn geboekt. 

Wat is acceleratiewaarde?

Aan sommige jeugdspelers wordt aan het eind van het seizoen in zowel het enkelspel als het dubbelspel een acceleratiewaarde toegekend. Deze acceleratiewaarde zorgt er voor dat de eindejaarsrating van een jeugdspeler zodanig verbetert, dat hij/zij op basis hiervan sneller een betere speelsterkte toegekend krijgt. De acceleratiewaarde wordt toegepast bij meisjes en jongens vanaf het jaar waarin ze 10 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 16 jaar worden en alleen bij diegenen die in een jaar 6 of meer partijresultaten hebben behaald. De hoogte van de acceleratiewaarde en voor welke spelers deze van toepassing is, wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat betekent dempingwaarde?

De dempingwaarde is een getal dat op verzoek van spelers van 35 jaar en ouder aan de eindejaarsrating kan worden toegevoegd. Door deze ophoging stijgen deze spelers niet te snel naar een te hoge speelsterkte of zakken zij sneller naar een lagere speelsterkte.
Een speler vraagt met behulp van het speelsterktewijzigingsformulier zelf aan om de dempingwaarde toe te passen. Dit gebeurt alleen wanneer een speler zes of meer partijresultaten heeft behaald.

Waarom krijg ik volgens het stroomschema's wel een resultaat toegekend voor mijn gewonnen of verloren partij, maar staat deze niet in mijn spelersprofiel?

Dit is van toepassing als het resultaat bij een winstpartij slechter is dan het basisresultaat of bij verlies beter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt.

Dit zou betekenen dat de rating bij winst slechter wordt of bij verlies beter. Dit is niet logisch, dus vandaar dat er geen resultaat toegekend wordt.

Voorbeeld: 

Pieter heeft één partij gespeeld, een actuele rating van 5,3232 en een basisresultaat van 5,1889. Hij speelt een partij tegen Onno die een rating van 6,2731 heeft. Pieter wint deze partij. Volgens de rekenmethode levert deze partij Pieter een 6,2731 – 1 = 5,2731 op. Dit resultaat is echter slechter dan het basisresultaat 5,1889 dat vervangen zou worden, met verslechtering van de rating tot gevolg. Voor deze partij krijgt Pieter, om genoemde reden, een leeg (dus geen) DSS-resultaat toegekend.

Arie heeft al drie partijen gespeeld, een actuele rating van 6,6667 en een basisresultaat van 7,000. Hij verliest een partij van Mario die een rating van 5,8854 heeft.
Volgens de rekenmethode levert deze partij Arie een 5,8854 + 1 =6,8854 op. Dit resultaat is echter beter dan het basisresultaat 7,0000 dat vervangen zou worden, met verbetering van de rating tot gevolg. Voor deze partij krijgt Arie, om genoemde reden, een leeg (dus geen) DSS-resultaat toegekend.

Ik heb een dubbelpartij gewonnen maar mijn rating wordt toch slechter. Hoe kan dit?

In een klein aantal gevallen is het mogelijk dat bij winst een resultaat behaald wordt waardoor de rating slechter wordt. Deze partijen tellen gewoon mee voor het DSS. Op dit moment wordt door de KNLTB nagedacht hoe het systeem in de toekomst veranderd kan worden, zodat ook voor deze partijen een eerlijker resultaat kan worden toegekend.

Mocht deze partij de eindejaarsrating negatief beïnvloeden, dan kun je in november een speelsterktewijzigingsverzoek indienen. 

De uitslag van een competitiepartij is niet goed doorgevoerd.

De Verenigingscompetitieleider van jouw club kan t/m 7 dagen na de oorspronkelijke speeldatum zelf digitaal correcties doorvoeren in de uitslagen van thuiswedstrijden.Is deze termijn verstreken dan kan de VCL een kopie van het wedstrijdformulier, samen met een opmerking over wat er foutief is ingevoerd sturen naar de KNLTB (Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort of wedstrijdtennis@knltb.nl).

Tellen walkovers mee?

Walkovers en niet gespeelde wedstrijden tellen niet mee voor het DSS.

Wanneer een uitslag niet of niet juist op de KNLTB website staat vermeld, neem dan contact op met de toernooiorganisator om dit zo snel mogelijk te herstellen.

De toernooiorganisator kan vervolgens op de hen bekende wijze contact opnemen met de KNLTB om de uitslag ingevoerd of gewijzigd te krijgen.

Bij de partijgegevens staat een andere rating dan de rating die ik op dat moment had.

Bij de resultaatbepaling voor het DSS is de rating op het moment van verwerken of aanpassen van de uitslag bepalend en dus niet de rating op het moment van spelen.

Hoe kan ik mijn actuele rating narekenen?

Je kunt je actuele rating narekenen door alle DSS resultaten vanaf de speelsterktebepaling (jaarlijks half november) bij elkaar op te tellen (eventueel met basisresultaten aangevuld tot een totaal van zes resultaten) en te delen door het aantal partijen waarin een DSS resultaat is behaald. Bekijk bovenstaande animatie voor meer uitleg over de actuele rating en de basisresultaten.