Open toernooien

Een open toernooi is een door de KNLTB goedgekeurd toernooi waaraan spelers en speelsters aan mogen deelnemen, die lid zijn van de KNLTB of lid zijn bij een andere bij de ITF aangesloten bond.

Een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde speelsterktecategorieën: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Dit kan in combinatie met een minimum- en/of maximumleeftijd;

Deelname is gebaseerd op de speelsterkte van een speler of speelster. De speelsterkte 2 is de sterkste categorie en de speelsterkte 9 is de minst sterke categorie. Een speler of speelster kan nooit deelnemen in een speelsterkte categorie die minder sterk is dan zijn/haar eigen speelsterkte.   

Een open toernooi waarbij de indeling plaats vindt op basis van de actuele rating; Dit kan in combinatie met een minimum- en/of maximumleeftijd

Deelname is gebaseerd op de actuele rating van een speler of speelster op het moment van loten van het betreffende toernooi. In de bijzondere toernooibepalingen van het betreffende open toernooi staat vermeld wanneer de loting zal plaatsvinden. 

Een open toernooi in de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar

Deelname is gebaseerd op de leeftijd van een speler of speelster. De speler of speelster moet in het betreffende bondsjaar minimaal de leeftijd van 35 jaar bereiken om deel te mogen nemen aan het betreffende open toernooi. 

Een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde leeftijdsgroepen: 8 t/m 14 jaar (groen), 10 t/m 12 jaar, 10 t/m 14 jaar, 11 t/m 16 jaar, 11 t/m 17 jaar, 11 t/m 18 jaar

Deelname is gebaseerd op de leeftijd van een speler of speelster. De speler of speelster moet in het betreffende bondsjaar minimaal de vastgestelde leeftijdsgrens bereiken en mag de maximale vastgelegde leeftijdsgrens niet overschrijden om deel te mogen nemen aan het betreffende open toernooi. Dit zijn de open jeugdtoernooien.

Een besloten toernooi

De deelnemers dienen te voldoen aan door de toernooiorganisator vast te stellen aanvullende criteria.

Andere door de KNLTB goedgekeurde toernooien

Let op! In toernooien waarbij aan categorieën een leeftijdsgrens is verbonden geldt zonder uitzondering 31 december van het betreffende bondsjaar als peildatum.

De goedkeuring voor de organisatie van een open toernooi dient bij de KNLTB te worden aangevraagd, vóór een door de KNLTB aan te geven datum.

Hoe deel te nemen aan de open toernooien?

De inschrijving voor een open toernooi dient persoonlijk via internet te geschieden. Voor alle KNLTB open toernooien kun je je inschrijven via MijnKNLTBVoordat je gebruik kan maken van de nieuwe omgeving moet je eenmalig een account aanmaken. De uitleg hiervoor vind je in het stappenplan. Bij een volgend bezoek onthoudt de site je logingegevens. Wil je weten welke toernooien er in jouw regio worden georganiseerd? Bekijk hier de toernooikalender. 

Bij inschrijving dienen de volgende persoonlijke gegevens te worden vermeld: naam, telefoonnummer en e-mailadres, de vereniging, waarvan men lid is, dan wel of men persoonlijk lid is van de bond of bondskaarthouder, de speelsterktes, bondsnummer en geboortedatum.

Bij de inschrijving dient te worden opgegeven op welke tijden gedurende het toernooi men voor het spelen van zijn partijen verhinderd is. De wedstrijdleider zal hiermee rekening houden voor zover het verloop van het toernooi dit mogelijk maakt en voor zover de belangen van andere deelnemers naar zijn oordeel niet in onredelijke mate worden geschaad.

Een inschrijving is pas geldig nadat degene die inschrijft heeft bevestigd kennis genomen te hebben van de bijzondere toernooibepalingen en of de toernooiorganisator per e-mail of schriftelijk op het bij inschrijving vermelde (e-mail)adres - aan de inschrijver de inschrijving per omgaande heeft bevestigd.

Welke spelsystemen kun je tegenkomen tijdens de open toernooien

Een (onderdeel van een) toernooi kan worden gespeeld volgens de volgende systemen:

Afvalsysteem
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema bereikt en waarbij de verliezer afvalt.

Afvalsysteem met herkansingsronde
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema bereikt en waarbij de verliezer van de eerste ronde of de eerste partij geplaatst wordt in een herkansingsronde. Deze herkansing biedt de mogelijkheid om terug te keren in het hoofdtoernooi.

Afvalsysteem met verliezersronde
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema bereikt en waarbij de verliezers van de eerste ronde of de eerste partij ingedeeld worden in een nieuw afvalschema of een poule of het verliezersschema.

Poulesysteem
Systeem waarbij een groep deelnemers partijen speelt tegen alle andere deelnemers in die poule en waarbij de eindstand wordt opgemaakt volgens artikel 56 van het toernooireglement.

Poulesysteem met afvalsysteem
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld en waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s) ingedeeld worden in een afsluitend afvalschema.

Poulesysteem met finalepoule
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld en waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s) ingedeeld worden in een afsluitende finalepoule.

Klacht?

Indien tijdens een open toernooi iets niet volgens de regels gaat, dan kun je dit melden bij de toernooileiding. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht kun je terecht bij de Bondsgedelegeerde.