Toernooireglement

In het Toernooireglement staan onder andere de bepalingen vermeld met betrekking tot de organisatie van toernooien, de soorten toernooien, de financiële verplichtingen van een organisator van een toernooi, de spelregels, rustperioden en het aantal partijen dat op één dag gespeeld mag worden.