Tennisbaan hal tennishal

Enquête biedt inzicht in mogelijkheden samenwerking zelfstandige tenniscentra en KNLTB

De KNLTB wil tennis en padel laten floreren in Nederland en stelt daar alles voor in het werk. De bond vertegenwoordigt de sport en spelers in Nederland, ondersteunt en helpt verenigingen waar mogelijk en is belangenbehartiger van de sport richting externe partijen. De KNLTB trekt daarbij ook graag samen op met zelfstandige tenniscentra. Onlangs werd op initiatief van een aantal haleigenaren met de KNLTB een projectgroep gestart en begon een eerste verkenning naar mogelijke samenwerking. Onderdeel was een enquête onder zelfstandige tenniscentra, waarop 65 reacties binnenkwamen. De opvallendste resultaten op een rij.

Samenwerking tussen tennishallen en de KNLTB kan op veel vlakken. Denk aan tennispromotie, werven nieuwe leden, ICT-faciliteiten zoals ledenadministratie, verhuuradministratie, organisatie en afstemming van (nieuwe) vormen van toernooien en competities, gemeenschappelijke inkoop en subsidieaanvragen en natuurlijk belangenbehartiging.

Een belangrijke conclusie uit de enquête in dit opzicht: er is onder zelfstandige tenniscentra daadwerkelijk grote interesse om samen te werken met de KNLTB. Van de ondervraagden geeft 93 procent aan belangstelling voor of behoefte aan intensievere samenwerking met de KNLTB te hebben. Concreet zouden de meesten graag worden ondersteund bij de promotie van de tennishal, 79 procent noemt dat als hulpvraag. Verder zou 70 procent graag worden geholpen in de lobby richting gemeente, provincie en de landelijke overheid. Ook heeft 67 procent behoefte aan hulp bij het aantrekken van nieuwe klanten en wordt eenzelfde percentage graag geholpen in de samenwerking met andere verenigingen, scholen en andere partijen.

Tennishallen: divers aanbod, complex beeld

Het zelfstandige tenniscentrum op zich is moeilijk te definiëren, zo blijkt. Simpelweg omdat het aanbod over het algemeen erg gevarieerd en divers is en ook eventuele samenwerking met een vereniging van hal tot hal verschilt. Zo bieden maar heel weinig tennishallen alleen tennis aan, 92 procent van de ondervraagden biedt naast tennis ook activiteiten aan als squash, fitness, padel, bowlen en horeca. Bij 11 procent is padel onderdeel van het aanbod. Daar liggen sowieso mogelijkheden voor de KNLTB om ondersteuning te bieden. Verder is iets meer dan de helft van de tennishallen verbonden aan een tennisvereniging en van die hallen stelt 77 procent de binnenbanen ter beschikking aan de vereniging.

Activiteiten op de baan

En hoe worden de banen van tennishallen dan precies gebruikt? Van de totale beschikbaarheid gaat 65 procent op aan contractuele verhuur aan andere partijen en aan lesuren, beide categorieën vertegenwoordigen respectievelijk een percentage van 39 en 56 procent. Daarachter worden de banen in 13 procent van de gevallen gebruikt voor losse verhuur, wordt er 10 procent van de tijd competitie gespeeld en vertegenwoordigen evenementen en toernooien 7 procent van de totale capaciteit.

Wie spelen er?

Inzicht in de doelgroep, de mensen die regelmatig in de hallen spelen, is nu relatief beperkt. Ook hier kunnen in samenwerking met de KNLTB eventuele stappen worden gezet. Bezoekers vormen nu een mix tussen KNLTB-leden  en niet-leden, waarbij KNLTB-leden met 68 procent wel de grootste groep vertegenwoordigen. Bovendien is bij 71 procent van de zelfstandige tenniscentra alleen de hoofdboeker van een baan bekend met contactgegevens. De andere spelers kunnen momenteel niet direct worden benaderd. In veel gevallen worden wel pogingen gedaan om ook de overige bezoekers te bereiken, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, website, posters en face-to-face.

Samenwerking tussen zelfstandige tenniscentra en de KNLTB lijkt ook kansen te bieden op het gebied van wedstrijdaanbod. In de huidige situatie valt op dat ruim driekwart van de hallen interne wedstrijdvormen organiseert en dat 21 procent dit doet in samenwerking met andere hallen. Interne toernooien worden eveneens door driekwart van de hallen georganiseerd. Het percentage dat KNLTB-toernooien organiseert, ligt aanzienlijk lager. De vraag is in hoeverre deze situatie aansluit bij behoeften van de spelers. Wil de overgrote meerderheid inderdaad alleen intern spelen, of willen mensen toch ook tegen spelers van andere verenigingen uitkomen? Wat de competitie betreft is de wens van de tennishallen in ieder geval duidelijk: 48 procent wil graag teams laten deelnemen aan de KNLTB Najaarscompetitie. Ook organiseert 35 procent van de bevraagde tennishallen toernooien van de KNLTB Junioren Tour. En waar dat gebeurt, vallen de toernooien in de smaak, getuige het feit dat van die hallen 45 procent er direct 4 of meer op de kalender zetten.

Veel te winnen op ICT

Tenslotte een blik op de ICT-systemen van de zelfstandige tenniscentra. Er worden veel verschillende ICT-systemen gebruikt om specifieke zaken te regelen, maar belangrijke onderdelen als domotica, dienstenplanning en competitieplanner worden momenteel door minimaal 70 procent zonder een ICT-toepassing geregeld. Hier zou de KNLTB zeker iets kunnen betekenen. De grootste behoeften aan ICT-oplossingen bij de tennishallen liggen echter op het gebied van klantadministratie (38%), baanverhuur (23%) en interne communicatie (20%).

De resultaten van de enquête bieden inzichten op basis waarvan zelfstandige tenniscentra en de KNLTB verder onderzoeken waar samenwerking kansrijk is. Ook zal er in dit verband gekeken worden naar zelfstandige padelcentra.