Tennisracket op hoofd

Wat doet de KNLTB inzake grensoverschrijdend gedrag?

Iedereen die tennist of padelt moet dit in een veilige omgeving kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. De KNLTB is alert op alle mogelijke bedreigingen voor een veilig sportklimaat en keurt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten zeerste af. We stellen alles in het werk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. We handelen dan ook op drie vlakken: preventie (voorkomen), detectie (opsporen en signaleren) en correctie (sanctionering).

In het kader van preventie geven we voorlichting aan onder meer verenigingen en spelers (www.knltb.nl/fairplay). Het continu creëren van bewustwording van grensoverschrijdend gedrag is belangrijk. Wat is ongewenst gedrag en wat je kan doen als je er mee te maken krijgt of signalen ontvangt. Waar kan je terecht om een ernstige misdraging te melden? In onze communicatie wordt hier veelvuldig aandacht aan besteed.

Verder ondersteunt de KNLTB verenigingen bij het opstellen en uitvoeren van een sociaal veiligheidsbeleid, en helpt de meldingsbereidheid bij misstanden te vergroten. Zo verstrekken we informatie over het belang en aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), het aanstellen van een VCP (vertrouwenscontactpersoon), het opstellen van gedragscodes en de beschikbare meldpunten.

Iedereen die bij de tennis- en padelsport betrokken is, is gebonden aan de gedragscodes van de KNLTB, waarin onder meer staat dat ze zich onthouden van grensoverschrijdend gedrag en dat ze een melding doen als ze ongewenst gedrag waarnemen of vermoeden. Is er sprake van een ernstige misdraging (zoals fysiek geweld, seksuele intimidatie, matchfixing en doping) dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Het bestuur van de vereniging is verplicht om de melding door te geven aan de KNLTB of het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). De KNLTB neemt de zaak dan over en handelt deze af. Zaken die doping en seksuele intimidatie betreffen, worden overgedragen aan het ISR. Er kan ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld.

Wat kan je als vereniging doen?

Als vereniging kan je hier zelf aan bij te dragen door:

  1. Te werken met gedragscodes;
  2. Te werken met een verklaring omtrent gedrag;
  3. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon;
  4. Ervoor te zorgen dat jullie ‘kader’ regelmatig wordt bijgeschoold. 

Alle informatie over dit onderwerp vind je op www.knltb.nl/fairplay.