Houten Tennis Padel Ruimte

Ruimte voor tennis- en padelbanen, werken aan een sterke infrastructuur

Maatschappelijke vraagstukken zoals woningbouw, milieu en zeker ook de individualisering en toenemende keuze in vrijetijdsbesteding zijn ontwikkelingen die een andere kijk op de beperkte ruimte in Nederland vragen. Zeker daar waar het gaat om het in stand houden van een bereikbare, beschikbare en toekomstbestendige sportinfrastructuur voor tennis en padel. De KNLTB maakt zich hier hard voor en ondersteunt daar waar de vraag naar ruimte en capaciteit speelt, zowel voor outdoor als indoor faciliteiten. Daarbij is het verzamelen van (kwalitatieve) data en het ontsluiten ervan cruciaal voor het bijdragen aan een goede balans tussen vraag en aanbod van tennis en padelbanen.

Houten Tennis Padel Ruimte

Ruimte voor tennis- en padelbanen, werken aan een sterke infrastructuur

Maatschappelijke vraagstukken zoals woningbouw, milieu en zeker ook de individualisering en toenemende keuze in vrijetijdsbesteding zijn ontwikkelingen die een andere kijk op de beperkte ruimte in Nederland vragen. Zeker daar waar het gaat om het in stand houden van een bereikbare, beschikbare en toekomstbestendige sportinfrastructuur voor tennis en padel. De KNLTB maakt zich hier hard voor en ondersteunt daar waar de vraag naar ruimte en capaciteit speelt, zowel voor outdoor als indoor faciliteiten. Daarbij is het verzamelen van (kwalitatieve) data en het ontsluiten ervan cruciaal voor het bijdragen aan een goede balans tussen vraag en aanbod van tennis en padelbanen.

NOJK 2022