Coördinatie

Coördinatie is de besturing vanuit de hersenen van de spieren in het menselijk lichaam.

Het goed aanpassen, reageren en inschatten op de steeds veranderende sportsituatie zorgt ervoor dat de tennisspeler bewegingen zelfverzekerd en economisch leert beheersen. 

Een aantal voorbeelden van tennisspecifieke coördinatie vind je terug in de volgende situaties:

  1. Wanneer je op je snelst de hoek in rent en op het juiste moment de bal precies in het midden van je racket weet te raken.
  2. Je achteruit moet rennen om vervolgens omhoog te springen en een smash te slaan om geen winnende lob over je heen te laten gaan.
  3. Het een spannende rally is waarbij je over het gehele veld moet rennen om uiteindelijk het punt te winnen met een dropshot.

Reactievermogen

Dit is het vermogen om snel en doelmatig bewegingen uit te voeren op verschillende signalen, zoals zien, horen en voelen. Het adequaat reageren is bij tennis essentieel omdat de spelsituatie continue verandert. Vermoeidheid zal het reactievermogen negatief beïnvloeden.

Ruimte- en oriëntatievermogen

Dit is de vaardigheid van een speler om zijn of haar positie en bewegingen van het lichaam op de tennisbaan vast te stellen in relatie tot een bewegend object zoals een aankomende

tennisbal of een bewegende tegenstander. Een speler die vroegtijdig kan inschatten hoeveel tijd een bal of tegenstander nodig heeft om zich te verplaatsen kan hiermee veel voordeel opdoen.

Evenwichtsvermogen

Tennis is een sport waarbij snelle richtingsveranderingen, start- en stopbewegingen, springen en landen centraal staan. De vaardigheid om het hele lichaam in balans  te houden, zowel tijdens als na de beweging (dynamische balans) zal het resultaat van de sportactie verbeteren.

Ritmisch vermogen

Dit is het vermogen van een speler zijn ritme van handelen steeds efficiënt aan te passen aan de nieuw gevraagde situatie. Binnen tennis moeten pasrichting, pasritme, paslengte, en handelingssnelheid van het lichaam en tennisracket steeds opnieuw worden aangepast voor een optimaal resultaat. 

Kinesthetisch differentiatievermogen

Dit wordt ook wel het gevoelsvermogen genoemd. Dit is de vaardigheid van een speler om aan te voelen hoeveel kracht, snelheid of precisie de spieren moeten leveren om een beweging economisch en efficiënt te laten verlopen. Het slaan van een harde 1e service in het servicevak of het slaan van een subtiele dropshot vereist een verschillend gevoel.

Koppelingsvermogen

Dit is het vermogen om verschillende bewegingen efficiënt aan elkaar te koppelen tot een vloeiende totaalbeweging. Tennis is een sport waarbij onder- en bovenlichaam nauw met elkaar samenwerken. Multi-directioneel bewegen op de tennisbaan wordt gecombineerd met alle verschillende tennisslagen. Het nauwkeurig en efficiënt kunnen koppelen van alle verschillende bewegingen leidt tot een vloeiende totaalbeweging.

Tekst: Miguel Janssen (bondsconditietrainer) en Bas van Bentum (assistent bondsconditietrainer)