Banaan voeding eten

KNLTB ondertekent manifesten voor vitaliteit en gezonde leefstijl en voor inclusie en participatie

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn op dinsdag in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn, waaronder de KNLTB, twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Manifesten voor vitaliteit en gezonde leefstijl en voor inclusie en participatie

Het gaat om de manifesten 'vitaliteit en gezonde leefstijl' en 'inclusie en participatie', die onder andere getekend zijn door de KNLTB. "Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking", stelt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. "Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen."

De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl.

 

Niemand buitenspel

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek middenin de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Van Zanen: "We willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen. Daar geloven wij allemaal zeer in."

KNLTB

Met het ondertekenen van de manifesten, hoop de KNLTB bij te dragen aan het onder de aandacht brengen van sport en bewegen bij de politieke partijen. 

Het gehele artikel van NOC*NSF is hier te lezen.