Tennisbaan gravel

Statement n.a.v. bericht grensoverschrijdend gedrag tennistrainer

De KNLTB is door de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding en het onderzoek naar een trainer van een particuliere tennisschool vanwege grensoverschrijdend gedrag. We zijn geschrokken van dit bericht en keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af.

De KNLTB verleent indien nodig medewerking aan het onderzoek van politie en justitie. Hierin werken we samen met NOC*NSF. Ook is melding gedaan bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). De trainer in kwestie is overigens niet in dienst van de KNLTB.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en ondersteunen de getroffen sporters en overige sporters en begeleiders in dit proces. De KNLTB heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van onze leden te waarborgen.

Uitgangspunten KNLTB inzake grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die tennist of padelt moet dit in een veilige omgeving kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. De KNLTB is alert op alle mogelijke bedreigingen voor een veilig sportklimaat en keurt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten zeerste af. We stellen alles in het werk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. We handelen dan ook op drie vlakken: preventie, detectie en sanctionering.

In het kader van preventie geven we voorlichting aan verenigingen en spelers (www.knltb.nl/fairplay). Het continu creƫren van bewustwording van grensoverschrijdend gedrag is belangrijk, wat is ongewenst gedrag en wat je kan doen als je er mee te maken krijgt of signalen hebt. De KNLTB ondersteunt verenigingen bij de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid en helpt de meldingsbereidheid bij misstanden te vergroten Daarnaast zijn alle tennissers en padellers, begeleiders en vrijwilligers in het tennis gebonden aan gedragscodes, waarin onder meer staat dat ze zich onthouden van grensoverschrijdend gedrag en dat ze een melding doen als ze iets waarnemen of vermoeden.

Blijf niet stil, praat erover

Ben jezelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag of ontvang je signalen van grensoverschrijdend gedrag? Blijf dan niet stil, maar praat erover. Voor hulp kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon van je vereniging, Vertrouwenspersonen van de KNLTB en Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of Slachtofferhulp. Meldingen gerelateerd aan seksuele intimidatie en doping doe je bij het Instituut voor de Sportrechtspraak. Overige zaken meld je bij het bestuur van de vereniging of bij de KNLTB.