NTC Amstelveen Tennisbaan Kiki Bertens les clinic

Meld een misdraging

Heb jij een (vermoedelijke) misdraging waargenomen? Meld dit dan! Op die manier werk je namelijk mee aan Fair Play. Er zijn verschillende punten waar je terecht kunt met jouw melding. Op deze pagina vind je hier meer informatie over. De melding kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Ook is het mogelijk om anoniem te melden, tenzij je vanwege een bepaalde rol een meldplicht hebt.  

Bestuur van de tennis- en/of padelvereniging 

Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen.  

Ben je getuige van onsportief gedrag of zelfs een misdraging? Meld dit dan bij het bestuur van de betreffende vereniging. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen.  

KNLTB Meldpunt

Bij het KNLTB Meldpunt doe je alle meldingen over een (vermoedelijke) misdraging die verder gaan dan onsportief gedrag en als ernstig grensoverschrijdend gedrag aan te merken zijn. In een aantal gevallen geldt er een meldplicht. Het KNLTB Meldpunt wordt bemand door de Compliance Officer (CO) en juridisch medewerker van de KNLTB.

Contactgegevens Meldpunt KNLTB

Lara de Koning (Juridisch medewerker)

Telefoon +31 (0)88 130 2635

E-mail:  fairplay@knltb.nl

Voor meer informatie over anoniem melden (niet voor bestuurders en begeleiders) zie hieronder.

Instituut Sportrechtspraak (ISR) 

Het meldpunt van het ISR is het aanspreekpunt voor alle meldingen die doping of seksuele intimidatie betreffen. Het ISR kent eenzelfde opzet als het KNLTB Fair Play systeem. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tuchtcommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de zaken die aan hen worden voorgelegd.  

Contactgegevens ISR 

Instituut Sportrechtspraak 

Telefoon: 020 - 846 32 31 

E-mail: info@isr.nl 

Website: www.isr.nl 

Anoniem meldpunt 

De KNLTB biedt de gelegenheid om via een websysteem anoniem een melding achter te laten. Om anoniem te kunnen melden, heb je een toegangscode nodig. De toegangscode is: 36432. 
De software voor het websysteem en het bijbehorende proces is vanaf elke telefoon of computer, 24/7, toegankelijk en wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij. Dit meldpunt is alleen bedoeld als je anoniem een melding wil doen. Wil je niet anoniem melden? Neem dan contact op met de KNLTB en/of het ISR (in geval van doping en seksuele intimidatie). Let op: anoniem melden is niet mogelijk wanneer je vanwege een bepaalde rol een meldplicht hebt.  

De exacte tekst van het anonieme bericht dat je gaat achterlaten, zal aan de KNLTB ter beschikking worden gesteld. Probeer zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn in je melding: wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, waren er andere personen bij, weet je wie de beschuldigde is en zijn er wellicht andere slachtoffers? Als je over bewijsmateriaal in elektronische vorm beschikt, kun je dit uploaden in het websysteem.  

Het systeem stuurt een bericht aan de KNLTB dat er een nieuw bericht staat. Dit bericht wordt opgehaald door de Compliance Officer van de KNLTB met een inlogcode en wachtwoord. Je kunt je naam en contactgegevens achterlaten, maar je kunt er ook voor kiezen om anoniem te blijven. Aan jou de keuze. Indien van toepassing zal de KNLTB je melding doorgeven aan de betrokken instantie(s). 

Na het verzenden van jouw bericht ontvang je een uniek meldingsnummer. Noteer dat goed of print het meldingsnummer uit, want met dit nummer (naast de toegangscode) kun je opnieuw inloggen op het websysteem. Houd in de gaten of er een antwoordboodschap is achtergelaten door regelmatig in te loggen. We proberen binnen een week een (eerste) antwoord te geven. 

Handige documenten