Bondsbestuur KNLTB 2020

(Her)Benoemingen Bondsbestuur en Raad van Beroep

Bondsbestuur

Zowel Wolfgang Born als Marchien van Doorn hebben aangegeven graag een volgende termijn te vervullen in het Bondsbestuur. Ze hebben beiden de afgelopen periode met toewijding de KNLTB bestuurlijk ondersteund en samen met collega-bestuurders en directie relevante dossiers tot een goed resultaat gebracht. Zowel Marchien als Wolfgang zijn gemotiveerd om dit werk een volgende termijn voort te zetten.

  • Wolfgang Born is herbenoemd als Penningmeester in het Bondsbestuur met terugwerkende kracht tot 8 juni. Het is zijn 3e termijn voor een periode van 3 jaar.
  • Marchien van Doorn als herbenoemd als Bestuurslid per 20 september. Het is haar 2e termijn voor een periode van 3 jaar. Marchien heeft de portefeuille Verenigingstennis.

De Ledenraad stemde in met de fusie van de KNLTB en NPB. Bart Keuper is benoemd tot bestuurslid Padel binnen het KNLTB Bondsbestuur om de belangen van padel te behartigen. Hij was bestuurslid van de NPB.

Raad van Beroep

Na enkele verschuivingen in de Raad van Beroep moeten er een aantal nieuwe leden toetreden. William Seijbel en Erika Wies zijn benoemd als Lid Raad van Beroep per 1 juli voor een periode van 3 jaar.

William heeft vooral zijn werkervaring opgedaan in het arbeidsrecht, maar ook in het tuchtrecht. Hij is zeer gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan Fair Play in de tennissport.

Erika is advocate en heeft vanuit die hoedanigheid ervaring in het tuchtrecht en zij tennist al van jongs af aan.

Sijbrand Krans is benoemd tot voorzitter Raad van Beroep per 1 juli. Sybrand is sinds december 2015 lid van de Raad van Beroep.

De Ledenraad ging tevens akkoord met de Statutenwijziging en het aangepaste Algemeen Reglement n.a.v. de fusie met de NPB. Ook stemde de Ledenraad in met de Vernieuwde Strategische Doorkijk, het meerjarenbeleidsplan van de KNLTB voor de periode 2020-2024.