Zoeken

6 resultaten gevonden

 1. Overzicht nevenfuncties bondsbestuur

  Alle bestuursfuncties binnen de KNLTB zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Hieronder staat een overzicht van de nevenfuncties die de verschillende Bon...

 2. Bondsbestuur

  Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informee...

 3. Ledenraad keurt jaarplan en begroting 2021 goed; bestuursleden Bannink en Wilborts onderscheiden

  Tijdens de online vergadering van de Ledenraad op zaterdag 12 december zijn het jaarplan en de begroting 2021 goedgekeurd. Tevens vond een aantal benoemingen plaats en zijn aftrede...

 4. Robin Preijer ontvangt Bondsonderscheidingsteken

  Zaterdag 20 juli heeft Robin Preijer uit handen van Steven Bannink, Bestuurslid Wedstrijdtennis KNLTB, het Bondsonderscheidingsteken ontvangen. Preijer ontvangt deze onderscheiding...

 5. (Her)Benoemingen Bondsbestuur en Raad van Beroep

  Bondsbestuur Zowel Wolfgang Born als Marchien van Doorn hebben aangegeven graag een volgende termijn te vervullen in het Bondsbestuur. Ze hebben beiden de afgelopen periode met toe...

 6. Mariette Verbruggen nieuw bestuurslid KNLTB

  Tijdens de Ledenraadsvergadering van zaterdag 15 juni is Mariette Verbruggen benoemd als bestuurslid Algemene Zaken. Daarmee is het bestuur na het vertrek van Dorien Everaars eind ...