STMS

STMS Center of Excellence

De KNLTB heeft in december 2020 het predicaat STMS Center of Excellence ontvangen voor een periode van drie jaar. De tennisbond krijgt deze eervolle titel van de internationaal toonaangevende organisatie Society for Tennis Medicine and Science (STMS).

Slechts een handvol instellingen in de wereld krijgt een dergelijk predicaat van het STMS toegewezen. Het bewijst volgens de commissie dat de KNLTB blijk geeft aan het hoogste niveau van expertise en kennisdeling op het gebied van medisch onderzoek, geneeskunde en onderwijs in tennis.

Bondsarts Babette Pluim is namens de KNLTB directeur van het STMS Center of Excellence. ‘Tijdens een congres van het STMS in Stockholm werd ik door de organisatie gevraagd of we namens de KNLTB een aanvraag wilden doen. Om een aanvraag te mogen doen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals regelmatig publiceren op tennis wetenschappelijk gebied, presenteren op een SMTS congres, contacten hebben met wetenschap buiten de tennis community en spelers behandelen. De KNLTB voldeed daar op alle punten ruim aan.’

Het toegekende predicaat is een eervolle vermelding. Een geldbedrag zit er niet aan vast. Toch heeft het volgens Pluim veel waarde. ‘Als een tennisser of padelspeler, en dat gaat van recreant tot tennisleraar en professional, op zoek is naar deskundigheid op het gebied van een blessure of een andere medische vraag heeft dan is er nu één loket waar hij of zij zich kan melden. We worden door deze benoeming zichtbaarder en toegankelijker.’

De STMS is tijdens de US Open van 1990 in het leven geroepen. Een groep artsen kwam destijds samen om blessures en blessurebehandelingen in tennis te bespreken. Door het delen van kennis bleek al snel dat er behoefte was aan een platform waar wetenschappers, artsen, therapeuten en organiserende instanties konden discussiëren over blessurepreventie en behandelingen om het kennisniveau omhoog te stuwen. En zo geschiedde.

De rol van Pluim is om samen met bewegingswetenschapper van de KNLTB Aldo Hoekstra onderzoekslijnen uit te zetten en de kwaliteit te bewaken. Samen met belangrijke partners sturen zij projecten aan.

Partners waar de KNLTB anno 2020 mee optrekt zijn het Universitair Medisch Centrum locatie VUmc in Amsterdam, Sports Valley in Ede, Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem en FysioHolland in Naarden.