NTC Amstelveen Tennisbanen Gravel oud

Atletenvertegenwoordiging

Vanaf 1 januari 2024 is het conform de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF verplicht voor topsportbonden om een topsportstatuut én een gedragen atletenvertegenwoordiging te hebben (zie artikel 11 van de Minimale Kwaliteitseisen). De KNLTB heeft hiervoor een Atletenvertegenwoordiging ingesteld.

Topsport is de afgelopen decennia sterk geprofessionaliseerd. Dat vraagt veel van bestuurders van sportbonden en van de topsporters zelf. Topsport heeft een andere dynamiek dan breedtesport en vraagt om specifieke competenties, inzet en betrokkenheid van stakeholders. De KNLTB en haar aangesloten topsporters hebben elkaar nodig om de gezamenlijke doelen optimaal te bereiken. Het is belangrijk om input vanuit sporters te krijgen en dicht bij de sporters te staan. Met de Atletenvertegenwoordiging kan de bond voor én met topsporters het topsportbeleid vormgeven. Samen kunnen we krachten bundelen om de sport sterker te maken, kansen te benutten om zo voor maximale en verantwoorde topsportontwikkeling te gaan.

De Atletenvertegenwoordiging is een zelfstandig adviesorgaan binnen de KNLTB. De Atletenvertegenwoordiging heeft als centraal doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de topsporters, onder meer door het meedenken en adviseren over topsportbeleid en voorzieningen van de KNLTB vanuit het gezichtspunt van de topsporters.

Voor de atletenvertegenwoordiging is gezocht naar een representatieve samenstelling van de topsporters.

De Atletenvertegenwoordiging bestaat uit:

 • Kiki Bertens (voorzitter)
 • Demi Schuurs
 • Jiske Griffioen
 • Jesper de Jong

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

 • Vertegenwoordigen en behartigen collectieve belangen van topsporters binnen de KNLTB
 • Bijdrage leveren aan voortdurende ontwikkeling en groei van de (top)sport
 • Bewust maken en informeren topsporters over onderwerpen die direct van belang zijn.
 • Adviserende rol in verschillende vraagstukken vanuit de KNLTB, waaronder beleidsonderwerpen.
 • Actuele onderwerpen gevraagd en ongevraagd aandragen vanuit het werkveld

De groep ‘topsporters’ bestaat uit sporters:

 • met een topsport- of talentstatus die deelnemen aan het Topsportprogramma van de KNLTB.
 • met of zonder een topsportstatus die uitkomen in de hoogste, nationale seniorencompetitie en -toernooien (al dan niet in teamverband) in erkende topsportdisciplines.
 • die door de KNLTB geïdentificeerd zijn als talentvolle sporter maar nog niet deelnemen aan het opleidingsprogramma van de sportbond.

Heb je vragen of wil je iets delen, dat kan via toptennis@knltb.nl.