Junioren Competitie

Diversiteit

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland slaan regelmatig een balletje, meer dan 642.000 doen dat op een tennisbaan bij een KNLTB-tennisvereniging. Tennis is een mondiale sport en kent veel internationale rolmodellen met verschillende achtergronden. Tennis is voor alle leeftijden, een unieke sport waarbij mannen en vrouwen met en tegen elkaar spelen, zowel recreatief als in competitieverband. Met deze omvang en de brede afspiegeling van de samenleving verbindt en verenigt tennis als geen andere sport mensen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geaardheid en geslacht. Tennis is er voor iedereen.

De KNLTB zet zich constant in om (meer) mensen met plezier te laten tennissen. We willen de betekenis van tennis voor de samenleving vergroten; mensen in beweging brengen en houden om ze fitter en gezonder te maken. Met de vereniging als veilige plek om elkaar te ontmoeten. We maken tennis voor iedereen toegankelijk. En of je nu graag naar tennis kijkt of zelf tennisser bent, we willen dat iedereen op een veilige en leuke manier kan genieten van tennis. De KNLTB werkt er samen met verenigingen, vrijwilligers, spelers en de overheid aan om dit te bereiken.

Met de ondertekening van het Charter Diversiteit spreken we samen met NOC&NSF en 25 sportbonden de intentie uit om komend jaar aan de slag te gaan met diversiteit binnen hun werkorganisatie, het bestuur en clubkader.

Tijdens de digitale congresweek was diversiteit een belangrijk onderwerp. Bekijk hieronder het webinar.

Activatie 

We zijn actief met campagnes ‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee.’ en bieden kennismakingsprogramma’s op scholen (Tenniskids@school). De KNLTB is voorloper op het gebied van rolstoelsport en heeft een actieve houding om rolstoeltennis te bevorderen, zowel in breedtesport als topsport. Daarin werken we samen met de Esther Vergeer Foundation. Daarnaast ondersteunt de KNLTB de Krajicek Foundation en Jeugd Sport & Cultuurfonds. Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen is er G-tennis.

Onze verenigingen zijn een onmisbare schakel voor een sterke en energieke maatschappij. Om de kracht van deze verenigingen optimaal te benutten werkt de KNLTB nauw samen met VWS als partner van het Nationaal Sportakkoord. Om de ambities uit het Sportakkoord te realiseren zijn we aangesloten bij de Alliantie ‘Sport en bewegen voor iedereen’, samen voor een inclusieve sport- en beweegomgeving. Hierbij wordt de samenwerking met buurtsportcoaches gezocht om zoveel mogelijk groepen te bereiken, ook groepen die traditioneel gezien moeilijk bereikbaar zijn.

Met het programma Fairplay richt de KNLTB zich op sportiviteit en respect, We maken verenigingen, spelers, leraren en vrijwilligers bewust van het belang van correct gedrag op en rond de tennisbaan en willen zo voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Hiervoor zijn een Reglement Fairplay en gedragscodes opgesteld, waarin we een ieder nadrukkelijk oproepen zich te onthouden van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Verenigingen hebben een meldplicht bij het signaleren van misdragingen. We treden actief op bij overtredingen.

Inclusiviteit 

De KNLTB zet zich in om een cultuur binnen en rond tennis te creëren waarin iedereen geaccepteerd en opgenomen wordt. Dat gaat niet altijd vanzelf. In de huidige samenleving zien we veel verschillende culturele invloeden en achtergronden. Er zijn grote verschillen tussen verenigingen per provincie, in een stad of in een dorp, groot of klein, op plezier- of meer op prestatie gericht. Elke vereniging kent daarbinnen zijn eigen cultuur en waarden en normen. Juist deze verscheidenheid maakt het mogelijk dat er voor iedereen een plek is binnen tennis waar je opgenomen kan worden en ongehinderd deel van uit kan maken.

Maar hoe verschillend ook, de KNLTB wil uitstralen en bewerkstelligen, dat tennis er is voor iedereen: iedereen is welkom, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, geslacht of seksuele geaardheid. De KNLTB richt zich op verbinden en inclusiviteit en distantieert zich nadrukkelijk van discriminatie en uitsluiting.

De KNLTB streeft er als organisatie naar een afspiegeling te zijn van ons ledenbestand (qua leeftijd, geslacht, etc.) om te garanderen dat de belangen van al onze leden goed worden meegewogen bij beleidsvorming. We staan open voor initiatieven om inclusiviteit van onze sport verder te bevorderen.

NB. Uiteraard is het beleid en onze inspanningen ook van toepassing op padel.

Vragen

Wil je verder praten over diversiteit, heb je vragen, dan kan je contact opnemen met programmanager Matthea Kwint (m.kwint@knltb.nl) Wil je als vereniging er mee aan de slag, neem dan contact op met de accountmanager in jouw regio.