Tennisbal op sleepnet

Notulen ledenraad

De Ledenraad komt minimaal vier keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid en het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggespraak richting de verenigingen.

Voorafgaand aan een Ledenraadsvergadering ontvangt het secretariaat van elke vereniging een uitnodiging met daarin de agenda en vergaderstukken. Na afloop kunnen recente vergaderstukken eventueel worden opgevraagd via een e-mail aan bestuurlijkezaken@knltb.nl.