KNLTB Vlag wapperen wind

Ledenraad

De Ledenraad toetst het gevoerde beleid van de KNLTB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De Ledenraad bestaat uit 29 leden die door de verenigingen zijn gekozen.

Het bestuursmodel van de KNLTB is gemoderniseerd, zie hier.

Voor vragen over de Ledenraad kan je mailen naar bestuurlijkezaken@knltb.nl

De Ledenraad is op 11 juni 2022 benoemd voor een periode van 3 jaar.

De notulen van de Ledenraad zijn openbaar en zijn gepubliceerd op de website.

Dit zijn de namen van de gekozen Ledenraadsleden:

 • De heer Johan Bakens
 • Mevrouw Anita Blijleven-Le Granse
 • Mevrouw Karin Donk
 • Mevrouw Anja van der Heide
 • De heer Maarten Jansen
 • De heer Jelle Oosterhoff
 • Mevrouw Jorinde Pels
 • De heer Guus Quaedvlieg
 • De heer Paul Schmitz
 • Mevrouw Hannie Stolwijk-de Rek
 • Mevrouw Barbara Vehmeijer
 • De heer Arjan Veninga
 • De heer Matthijs Verdam

Nieuwe leden:

 • Mevrouw Mariëtte van den Berg
 • De heer Fred Boerman
 • Mevrouw Conny Boersma
 • De heer Ruud Bos
 • De heer Arnold Gast
 • Mevrouw Marjo Gruisen
 • De heer Jeroen Kortsmit
 • De heer Jan Koster
 • De heer Jordi Nicolai
 • De heer Bart Pittens
 • De heer Ed Snaphaan
 • De heer Fred de Vaan
 • De heer Bert Vriens
 • Mevrouw Patty van de Water
 • Mevrouw Henny Woldman

Gerelateerd aan deze pagina

Bondsbestuur

Bondsbestuur