High Five Dames

De 4 basiseisen

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. De Basiseisen sociale veiligheid helpen verenigingen hierbij: door als vereniging te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. De 4 v’s bieden een stevig fundament: clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving. 

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving. Dit is een omgeving waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In het Sportakkoord is vastgelegd dat elke gemeente in overleg met hun verenigingen een ‘ondergrens’ opstellen voor een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Deze ‘ondergrens’ bestaat uit vier basiseisen, waaraan elke vereniging op lokaal niveau zou moeten voldoen.

De 4 v’s zijn: