Tim van Rijthoven

Als topspeler

De KNLTB staat voor Fair Play! Jij ook? Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. Fair Play doen we samen!

Gedragscode voor de topspeler

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene gedragscode is dus ook van toepassing op de topspelers. Daarnaast geldt voor topspelers specifiek de Gedragscode voor de topspeler.

Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de topspeler van topspelers verwacht?

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de topspeler.

Houd je kennis op peil

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) stelt verschillende e-learnings en webinars over verschillende onderwerpen beschikbaar. De e-learnings bevatten veel tips en tricks, praktische informatie en dilemma’s waarover je kunt praten.

Ook de Dopingautoriteit stelt e-learnings beschikbaar, zodat je op de hoogte blijft van alle regels rondom doping. Meer informatie over doping vind je hier.

Wat kun je zelf doen?

Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding of een official en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie.

Meldplicht

Let op! Word je geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten. Melden kan ook anoniem.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden, indien je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van jou verwacht mag worden.

Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!