Ouders toeschouwers kijken scorebord jeugd kind

Als tennis- en padelouder

De KNLTB staat voor Fair Play! Jij ook? Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. Fair Play doen we samen!

Gedragscode voor de tennis- en padelouder

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene gedragscode is dus ook van toepassing op tennis- en padelouders. Daarnaast geldt voor ouders specifiek de Gedragscode voor de tennis- en padelouder.

Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de tennis- en padelouder van ouders verwacht?

 • Geef het goede voorbeeld;
 • Leg niet te veel nadruk op winnen;
 • Val je kind en dat van een ander niet af;
 • Val de leraar, trainer, coach of leiding niet aan;
 • Toon interesse en moedig je kind aan;
 • Gebruik geen fysiek of verbaal geweld;
 • Bemoei je niet met de wedstrijd van je kind.

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de tennis- en padelouder.

Wat kun je zelf doen?

Word je kind geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Stimuleer je kind dan om er onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding (zoals een verenigingscompetitieleider, verenigingstoernooileider of official) en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan – indien mogelijk – het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen.

Meldplicht

Let op! Word je kind geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten. Melden kan ook anoniem.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden, indien het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van jou verwacht mag worden.

Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!

Gerelateerd aan deze pagina

 1. Leraar

  Leraar
 2. Official

  Official