Y4A0725

Pesten

De KNLTB staat voor samen sporten en leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Op deze pagina vind je meer informatie over wat pesten is en wat je kunt doen als het (toch) gebeurt.  

Wat is pesten? 

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysieke, verbale of mentale schade toe te brengen. De andere persoon kan zich moeilijk of niet verweren. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, zoals wanneer een persoon wordt uitgescholden. Maar pestgedrag kan ook subtieler zijn, zoals wanneer er roddels over iemand worden verspreid.  

Steeds vaker komt ook online pesten voor, zoals op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt buitengesloten van WhatsApp-groepen of wanneer er ongevraagd (bewerkte) foto’s van iemand online worden geplaatst.  

Pesten is niet strafbaar op grond van de Nederlandse wet. Toch kan pesten wel worden bestraft op grond van het tuchtrecht van de KNLTB. In de gedragscodes van de KNLTB is namelijk vastgelegd dat pesten niet is toegestaan.  

Wat te doen? 

Als er binnen een vereniging wordt gepest, is het belangrijk om hier direct en adequaat op te handelen. Elke pestsituatie is anders en kun je dus op een eigen manier aanpakken. Het ‘Stappenplan Pesten’ van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) biedt hierbij houvast.  

Maak pestgedrag regelmatig bespreekbaar en wees alert op signalen. Voor meer informatie kun je via het CVSN de gratis e-learning over pesten volgen. Ook kun je hier de Webinar pesten en sociale media van het CVSN terugkijken. Behoefte aan verenigingsondersteuning? Neem dan contact op met de Stichting Omgaan met Pesten 

Handige documenten: 

Blijf niet stil, maar praat erover 

Word je gepest of ontvang je signalen dat er wordt gepest? Blijf dan niet stil, maar praat erover! Informeer in ieder geval het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen. 

Wil je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreken, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Weet je niet wat je moet doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Alleen door erover te praten, werk je mee aan een oplossing.