Attributen Tennistraining 49212456273 O

Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Trainers hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken.

Als een trainer-coach vakkundig geschoold is weet de vereniging dat diegene:

  • Begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien
  • Grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen
  • Kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest
  • De trainingen beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek. Voor de beginnende trainer wordt de online scholing Een Beetje Opvoeder aangeraden om te volgen.