Handen schudden Tenniskids Rood

Onsportief gedrag

Tennissers en padellers willen graag spelen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving. Sporten in zo’n omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening, wat ervoor zorgt dat leden het plezier in tennis en padel behouden. Op en naast de baan of in de kooi dient iedereen zich dan ook eerlijk en sportief te gedragen. Toch kennen we het allemaal: een discussie of de bal in of uit was. Het kan voorkomen dat spelers het tijdens een wedstrijd niet met elkaar eens zijn of dat er onsportief gespeeld wordt. In principe zijn spelers zelf verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van een wedstrijd en moeten zij samen tot een juiste oplossing komen. Ga dus met elkaar in overleg. Wat is er gebeurd en hoe kun je weer op een prettige manier verder spelen?

Vraag om hulp

Als spelers er onderling echt niet uitkomen of als het tijdens een wedstrijd vaker voorkomt dat spelers met elkaar in de clinch liggen, dan is het aan te raden om iemand van de wedstrijdleiding erbij te halen. Dat kan bijvoorbeeld een competitieleider (CL), toernooileider (TL) of toernooicoach (TC) zijn. Een CL, TL en Toernooicoach hebben namelijk als taak om een competitie- of toernooidag in goede banen te leiden en kunnen bij ongewenst of onsportief gedrag ingrijpen.

Een CL, TL of Toernooicoach zal proberen om middels een gesprek/mediation het probleem op te lossen en vervult dus in eerste instantie een bemiddelende rol. Samen breng je de situatie in kaart, bekijk je wat een eerlijke oplossing is en hoe je weer in goede harmonie verder kunt spelen. Lukt dat niet en is/blijft er sprake van ernstig wangedrag dan kan er in bepaalde situaties besloten worden de wedstrijd te staken of een speler uit te sluiten van (verdere) deelname aan het toernooi. Meer over de bevoegdheden van de CL en de TL vind je in het competitiereglement en toernooireglement.

Speciaal voor de CL, TL en de Toernooicoach is er een handleiding opgesteld hoe om te gaan met wangedrag.