KNLTB Toptennis

Meldplicht

Ben je getuige van onsportief gedrag of zelfs een misdraging? Meld dit dan bij het bestuur van de betreffende vereniging. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen.  

Ernstige misdragingen 

Is er sprake van een ernstige misdraging (zoals fysiek geweld, seksuele intimidatie, matchfixing en doping) dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Het bestuur van de vereniging is verplicht om melding hiervan te doen bij de KNLTB of het ISR. De KNLTB neemt de zaak dan over en handelt deze af. Zaken die doping en seksuele intimidatie betreffen worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. Meer informatie over de verschillende meldpunten vind je hier.   

Uitzonderingen 

Voor bestuurders en begeleiders (zoals leraren en coaches) geldt in geval van seksuele intimidatie een uitzondering op de meldplicht als zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging hebben. Voor overige personen geldt in geval van seksuele intimidatie enkel een uitzondering op de meldplicht indien zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van hen verwacht mag worden.