tennisbaan gravel centre court

Seksuele intimidatie

Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen sporten. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de baan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Op deze pagina vind je meer informatie over wat seksuele intimidatie inhoudt, wat het verschil is met seksueel misbruik en wat je kunt doen als het (toch) gebeurt.  

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

Seksuele intimidatie is elke vorm van verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek (handelingen) gedrag dat een seksueel karakter heeft en door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren. De gedragingen kunnen als doel of gevolg hebben dat de waardigheid van het slachtoffer wordt aangetast. Dit kan met name het geval zijn wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

Onder seksueel misbruik worden alle strafbaar gestelde vormen van seksuele intimidatie verstaan. Seksueel misbruik houdt in dat iemand wordt gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. De wet noemt dit verkrachting als het gaat om het binnendringen van een lichaam. Alle andere gedwongen seksuele handelingen vallen onder de term aanranding.  

Alle seksuele handelingen door een volwassene met een kind onder de 16 jaar, zijn strafbaar. Het is ook strafbaar om seksuele handelingen te verrichten met iemand die zelf niet (meer) kan laten merken wat hij/zij wil. Denk bijvoorbeeld aan iemand die bewusteloos is als gevolg van alcohol of drugs.  

Blijf niet stil, maar praat erover 

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik kunnen veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, maar het kan prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. Een vertrouwenscontactpersoon van de vereniging en/of de vertrouwenspersoon van de KNLTB  is er voor je in het geval je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Meldplicht 

Ontvang je signalen van seksuele intimidatie, heb je een (redelijk) vermoeden dat seksuele intimidatie plaatsvindt of heb je dit zelf waargenomen? Dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging of (rechtstreeks) bij de KNLTB en als bestuurder ben je verplicht dit te melden bij de KNLTB. De KNLTB pakt de melding verder op en zal deze overdragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten.  

Let op! Voor bestuurders en begeleiders (zoals leraren en coaches) geldt enkel een uitzondering op de meldplicht als zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging hebben. Voor overige personen geldt in geval van seksuele intimidatie enkel een uitzondering op de meldplicht indien zij zelf de seksuele intimidatie hebben ondergaan dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van hen verwacht mag worden.  

In één oogopslag weten wat te doen bij seksuele intimidatie en misbruik? Bekijk dan deze infographic. Heb je (toch) nog vragen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB.