Gezellig mix Wedstrijd plezier

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. In dat kader is het van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is of gaat zijn.

Het gebruik maken van de Regeling Gratis VOG één van de vier basiseisen waar je als vereniging aan zou moeten voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het is namelijk van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is of gaat zijn. Door VOG’s te laten overleggen, laat je als vereniging zien dat je sociale veiligheid belangrijk vindt.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie die ook wel bekend staat als een ‘bewijs van goed gedrag’. Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd (zoals het werken met minderjarigen binnen een vereniging). Het is verstandig om de begeleiders/vrijwilligers iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te (laten) vragen.

Begeleiders zijn leraren, coaches, ouders die begeleiden, sporttechnisch kader. Zie de Gedragscode voor de begeleider.

Regeling gratis VOG

Het aanvragen van een VOG door verenigingsvrijwilligers is heel makkelijk én gratis. Wel moet je als vereniging zijn toegelaten tot de ‘Regeling gratis VOG’. Je kunt dit aanvragen via Gratisvog.nl. Eén van de eisen is dat je als vereniging moet kunnen laten zien dat je een preventief integriteitsbeleid voert om ongewenst gedrag te voorkomen. Ben je eenmaal toegelaten tot de regeling, dan kun je voor de (beoogde) vrijwilligers de VOG klaarzetten waarna zij de aanvraag met slechts enkele handelingen kunnen afronden.

Ben je benieuwd naar het proces van de inzet van een vrijwilliger tot het in bezit hebben van een VOG? Bekijk dan alle stappen in één oogopslag in deze workflow.

eHerkenning

Om als vereniging de VOG-aanvraag voor een (beoogde) vrijwilliger klaar te kunnen zetten, moet de vereniging beschikken over eHerkenning. Dit is een inlogsysteem waarmee organisaties bepaalde diensten veilig beschikbaar kunnen stellen aan andere partijen. Heb je als vereniging nog geen eHerkenning? Ga dan naar eHerkenning.nl en vraag het aan.

Let op! Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat een vereniging die gebruik maakt van de ‘Regeling gratis VOG’ tot en met 30 juni 2021 gebruik kan maken van eHerkenningsniveau 1 (EH1). Vanaf 1 juli 2021 heeft de vereniging eHerkenningsniveau 2+ (EH2+ nodig). Meer informatie hierover vind je hier.

Handige documenten

Heb je vragen over de Regeling Gratis VOG en/of e-Herkenning? Raadpleeg dan de volgende documenten:

Heb jij ‘m al? – toolkit

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een gratis toolkit ontwikkeld om zoveel mogelijk vrijwilligers aan een VOG te helpen en daarmee een veilig sportklimaat te creëren. In deze toolkit vind je niet alleen informatie over de VOG en de ‘Regeling gratis VOG’, maar tref je ook posters die je in de kantine op kunt hangen, een tekst voor op de website en verschillende social media posts. Ben je benieuwd naar de toolkit? Kijk dan hier en doe er je voordeel mee!

Aanvullende screening

Naast het aanvragen van een VOG raadt de KNLTB ook aanvullende screening van (beoogde) begeleiders/vrijwilligers aan. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken wat er op sociale media bekend is over deze persoon, door referenties op te vragen of door contact op te nemen met de organisatie waar de persoon eerder als begeleider/vrijwilliger heeft gewerkt. 

Verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT)

Werk je met begeleiders/vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging, dan is het raadzaam om deze vrijwilligers een ‘verklaring onderwerping tuchtrecht’ (VOT) te laten ondertekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring stem je ermee in dat je onder het tuchtrecht van de KNLTB valt. Handel de begeleider/vrijwilliger in strijd met de gedragscode, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Meer informatie over het tuchtrechtsysteem van de KNLTB vind je hier.